Latin: Listeria monocytogenes

Engelsk översättning listeria

Fransk översättning listeria

Italiensk översättning listeria

Tysk översättning Listeria

Spansk översättning listeria

Listeria är bakterier förekommer allmänt i naturen. Den finns i jord, vatten och i tarmen hos människor och djur. Förekommer i flertalet livsmedel som kan bli farlig vid lång förvaring. Varor som förvaras länge i kyla och sedan äts utan upphettning innebär ökad risk, eftersom bakterien trivs i kylskåpstemperatur.

Hälsa: Listeriabakterier kan orsaka sjukdom hos både djur och människa och kan överföras dem emellan. Symtomgivande infektion hos människa är dock ovanligt. De flesta av oss har sannolikt fått i sig stora mängder listeriabakterier genom åren utan att bli sjuka, vilket gör bakterien är förhållandevis ofarlig. Den kan dock vara farlig för människor med nedsatt immunförsvar, bland annat nyfödda barn, svårt sjuka och äldre personer. Gravida kvinnor skall avstå från att äta listeriakänsliga produkter under graviditeten, smittan överförs till fostret. Antalet rapporterade listeriafall har ökat de senaste åren från 40-50 under början av 2000-talet till 60-90 för de senare åren.

  • Smittkälla: Människan kan smittas från infekterade djur eller via livsmedel. Bakterien är tålig och kan växa i kylskåpstemperatur. Typiska risklivsmedel är de med lång hållbarhet till exempel rökt eller gravad lax, dessertostar, färdigrätter och förpackade charkvaror som till exempel smörgåspålägg.
  • Symptom: Vanligaste sjukdomsbilden hos en vuxen person är en blodförgiftning (sepsis) eller hjärnhinneinflammation. För de som drabbas och utvecklat hjärnhinneinflamation är dödligheten stor (30%).
  • Diagnos ställs genom bakterieodling från framför allt blod och ryggmärgsvätska.
  • Behandling: Listeriainfektion kan behandlas med antibiotika med god prognos, nyfödda som drabbas har sämre prognos.
  • Förebyggande: Undvik risklivsmedel. Smitta undviks om maten hettas upp till över 70°C.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Läs mer

Folkhälsomundigheten

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj