Orostat och rostat kaffe

Rostning kaffe

(1. rostat kaffe 2. kafferostning 3. kafferosteri)

Kafferostning (fr. torréfaction) innebär att bönorna, efter att de rensats från främmande föremål, rostas (upphettas) i 5-10 minuter i 200°C för att få fram kaffets karaktäristiska smak (läs mer > rosta). Bönorna lättar i vikt när vattnet avdunstar och blir spröda, samtidigt som de utvidgar sig och blir cirka 25 % större. Läs mer > Allt om kaffe.

Historia: Från början kokade man och åt kaffeträdets bär och blad. Först på 1200-talet började man rosta kaffebönan. Idag skördas kaffet i de subtropiska länderna, men förädlas (rostas) vanligtvis i respektive konsumtionsland. Läs mer > Svensk kaffehistoria.

Malning: När kaffet har rostats skall det malas, vilket kan ske av rosteriet eller av konsumenten. Olika tillagningsmetoder kräver olika kornstorlek. Ju längre tid kaffet är i kontakt med vatten, desto grövre malning. Kokkaffe har därför den grövsta malningen och espressomalning den finaste. Läs mer > Kaffesorter.

Förpackning: Kaffe är en färskvara. Genom att vakuumförpacka kaffet håller det sig färskt längre, syret i luften förstör nämligen kaffet. Det är därför viktigt att förvara kaffe så lufttätt som möjligt även efter det att förpackningen öppnats.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-03

Läs mer

rosta

Allt om kaffe

Svensk kaffehistoria

Film: Hemrostning

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj