Latin: Bacillus cereus

Bacillus cereus är en allmänt förekommande bakterie i form av sporer som finns i jorddamm och är överallt förekommande i vår omgivning bland annat på våra livsmedel. Inte så sällan i torra livsmedelsprodukter som ris och torra soppor eller dito vaniljkräm. Det finns två typer av enterotoxin, ett värmetåligt som tål kokning, ett värmekänsligt.

Hälsa: I likhet med några andra bacillusarter kan den bilda bakteriegifter (toxiner) som påverkar tarmen. Bakterien är en relativt vanlig matförgiftningsbakterie som orsakar illamående, kräkningar, magsmärtor och diarré. Tiden till insjuknande är för det värmetåliga toxinet kort, en till sex timmar. Det värmekänsliga diarrétoxinet har en längre inkubationstid, 6 till 24 timmar. Förgiftningen är oftast godartad med en varaktighet på upp till 24 timmar. Dödsfall är sällsynta.

  • Smittkälla: Vid för långsam nedkylning av tillagad mat, eller om maten får stå för länge i rumstemperatur eller på för svag varmhållning, kan bakterien tillväxa och bilda toxin (gift). Det utvecklas i första hand i ris och risrätter, men också i kött, grönsaksrätter och desserter. Eftersom toxinet är värmetåligt förstörs det inte heller vid återuppvärmning/stekning av maten.
  • Symtomen är magsmärtor, diarré och/eller kräkningar i varierande grad.
  • Diagnos ställs i första hand genom att bakterien påvisas i mat. Då det ofta inte finns någon mat kvar för provtagning blir symtombilden avgörande.
  • Behandling: Någon specifik behandling finns inte. Behandling i form av vätskeersättning kan ibland krävas. Något vaccin finns ej.
  • Förebyggande: Det är viktigt med god livsmedelshygien. Tillagad mat ska nedkylas snabbt. Ris får inte varmhållas för länge, eller sparas i flera dygn.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Läs mer

Läs mer: Folkhalsomyndigheten

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj