Ölbryggning

Ölbryggning

(mältning, stöpning, groning, kölning, skrot, mäskning, sötvört, vört, stamvört, öljäsning, konditionering)

Ölbryggning sker i fyra huvudsteg. För att bryggningen skall fungera behöver kornen behandlas i kallt och varmt vatten så att den amylas som finns i kornen sätter igång att omvandla stärkelsen till maltos (läs mer > Amylas). 

1. MÄLTNING: Korn > grönmalt > malt

  • Stöpning: Sädeskornen fuktas något dygn i 15-20°C.
  • Groning: Kornen läggs att gro ca 5 dagar i 11-16°C. Det groende kornet kallas nu för grönmalt.
  • Kölning: Processen avbryts genom att grönmaltet torkas, eller rostas. Ju högre temperatur, desto mörkare malt. Det förekommer många olika sorters malt. Bryggerierna köper färdig malt från stora mälterier.

2. MÄSKNING: Malt > skrot > sötvört > vört > stamvört

  • Maltet krossas och kallas därefter för skrot.
  • Skrotet löses i varmt vatten, vilket kan sker på olika sätt. Lösningen kallas sötvört, som sedan silas för att avlägsna maltrester.
  • Vörten kokas med humle, vilket ger beska och annan smak. Sötvört har blivit stamvört.

3. JÄSNING:

Efter mäskning pumpas stamvörten över i jästankar där jäst tillsätts. Val av jäsningsmetod är det viktigaste momentet för ölets karaktär. Ölet kan vara ett färsköl eller moget tack vare att det fått efterjäsa (konditionerats) till exempel på fat eller i flaska.

4. EFTERBEHANDLING: Avser bland annat lagring och tappning.

Läs mer, se högerkolumnen.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-06

Läs mer

Amylas

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj