Rökar

Rökar

(rökskåp, röklåda, rökgrill, rökpistol, ABU-rök, så bygger man ett rökskåp)

Rökning kan ske i ett rökskåp, kombinerad rök-grill, i röklåda eller direkt i grillen. Aldrig inomhus i spisen. Inomhus kan man använda en rökpistol. Traditionellt får man rök från speciell rökved som al eller hickory (läs mer > Ved), vilken leds in ett skåp där varan röks. Rökvärmen regleras med lufttillförseln. Läs mer > Om rökning.
  • Rökskåp förekommer i olika varianter. Det är ett skåp där eldstad är avskilt från rökrummet. Det finns sådana att köpa byggda i järn där eldstaden är placerad under rökrummet (bild ovan t.v.). En annan variant är att eldstaden ligger vid sidan om, varvid röken leds till ett skåp vid sidan om vanligen byggt i trä. Har man plats i en trädgård eller på landet kan man bygga sig en sådan rökanläggning (se filmer via länkar nedan). I norra Sverige förekommer konformade "rökkåtor". Förr hände det att man gjorde en rökkåta av gamla öppna träbåtar som sågades itu på mitten och ställdes mot varandra. Numera finns digitala elektriska rökskåp som vem som helst kan använda. Via knappsats ställer man in rökskåpets temperatur, tiden för värmen och tiden för röken. Röken sköter sig sedan själv under stor del av processen. Det är bara mot slutet man måste passa temperaturen på köttet. Det finns också professionella rökskåp som används i restaurangkök. Läs mer via länk nedan > Lilla rökeriet.
  • Rökgrill (bilden t.h. nertill) är en grill med separat eldstad vid sidan om för vedeldning. Själva grillen används därvid som rökskåp.
  • Röklåda är en metallåda som ställs över grillglöd (bilden t.h. överst). I lådan läggs flis eller spån och ovanför på ett galler läggs varan. Ett enkelt och billigare alternativ. En populär variant av röklåda är ABU-röken, som eldas med T-sprit (se film via länk nedan). 
  • Grilla med rökspån: Den som saknar rökutrustning använder sig av grillen. Grill med lock behövs. Fuktade rökspån hälls i kanten av glödande kol. Har man en gasolgrill lägger man spånet på aluminiumfolie. Se recept > Alspånsrökt lax.
  • Rökpistol är ett specialverktyg. Man lägger lite rökspån i ett hål och tänder på. En fläkt startas som via en slang leder in röken till varan (sås e.d.) i en täckt bunke. Ju längre varan får stå med röken, desto mer röksmak. Rökpistol kan användas inomhus.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2018-07

Läs mer

Om rökning

Ved

Film: Så bygger man en rök

Film: ABU-röken

Film: 10 best smokers

Film: Grillsmoker

Film: Bygga elektriskt rökskåp av gammalt kylskåp

Film: ABU-röken

Rökskåp Lilla Rökeriet

Recept med Rökar

Det finns 2 recept med Rökar