Om skogsfågel }

Fotograf/bild: Stefan Hage, Birds.se ¤

Om skogsfågel }

(skogsfåglar, fälthöns, fasanfåglar, skogshöns, orrfåglar, snäppor, duvor, vildfågel, fjädervilt, kramsfågel)

Latin: Phasianidae, Tetraonidae, Scolopacidae, Columbidae

Engelsk översättning game birds

Fransk översättning gibier à plumes

Italiensk översättning selvaggina

Tysk översättning Wildvögel

Spansk översättning aves de caza

Vildfågel (fr. gibier à plumes = "fjädervilt", eng. game birds) omfattar formellt både skogs- och sjöfågel. I många länder som till exempel Frankrike och  England är emellertid "havs- och sjöfågel" ganska obekant utöver mås, varför begreppet vildfågel blir synonymt med skogsfågel.

Skogsfåglar lever i skogen eller dess närhet, till skillnad från sjöfågel och tamfågel. Inget av dessa är biologiska begrepp, utan allmängiltiga benämningar. Ur matsynpunkt är fyra familjer av intresse:

  • Fälthöns/fasanfåglar (Phasianidae) med ca 180 arter spridda över hela världen. De minsta är vaktlar (ca 1,5 dm långa), de största är påfåglar (upp till 1,2 m långa). Hit räknas även rapphöns och fasaner. Fälthöns har vanligen kraftig kropp, korta ben och rundade vingar. De är duktiga springare som försöker springa ifrån en fara.
  • Skogshöns/orrfåglar (Tetraonidae) med 17 arter i Europa, norra Asien och Nordamerika. De är medelstora fåglar (3–9 dm långa), som inte flyttar, utan klarar vintern väl. Hit räknas bl.a. järpe, ripor, orre och tjäder.
  • Snäppor (Scolopacidae) med 80-talet arter, främst på norra halvklotet. De är 1–7 dm långa, häckande i våt- och gräsmarker. Hit räknas bl.a. beckasiner och morkulla.
  • Duvor (Columbidae) med ca 300 arter, bl.a. ringduva och skogsduva.
  • Kramsfågel är ett gammalt svenskt samlingsnamn för småfågel som trastar, starar, lärkor, sidensvansar med flera, som användes till mat till exempel i pastejer. Lärktunga var något som ansågs extra fint (eftersom fågeln sjöng så fint måste ju tungan vara extra god!). I vissa länder kring Medelhavet fångar man fortfarande stora mängder småfåglar, som hamnar på restaurangernas menyer. Kramsvogel i Tyskland = björktrast.

Läs mer: Se respektive fågel i kapitel > Skogsfåglar.


SÅ ANVÄNDS SKOGSFÅGLAR

 
© Kunskapskokboken. Reviderat 2013-12.

Läs mer

Om sjöfågel }

Om tamfågel

Om vilt och viltkött

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj

Recept med Om skogsfågel }

Det finns 1 recept med Om skogsfågel }