Glasens placering vid finare middagar ställs, enligt etikettsreglerna, i den turordning de skall användas i en rad ovanför tallriken. Det glas som används först, t.ex. till förrätten, ställs längst till höger, förutom vattenglaset (seltersglas) som placeras allra längst ut till höger. Som alla etikettsregler har denna regel en praktisk bakgrund. Regel har tillkommit för att man normalt fattar glaset med högerhanden. Tanken är också att glas kan tas bort alterftersom de inte längre används. En annan motstridig regel är att glasen bör stå kvar måltiden igenom. Vattenglaset skall står till höger för att det behålls alltid måltiden igenom. Det används inte alltid lika många glas som rätter. Ibland serveras samma dryck till förrätt som till huvudrätt, eller till efterrätt. Kaffekoppar ställs in först när det kaffet serveras, efter avslutad måltid.

Vinprovning: När man provar vin eller andra drycker används omvänd ordning, dvs drickordning från vänster till höger. Detta för att man dricker vin 1 först, vin 2 sedan osv. Sifferordning med andra ord 1, 2, 3 ...

PS: På finare middagar dricker man inte innan värdinnan eller värden hälsat gästerna välkommna. Undantag är att man kan dricka vatten om sådant finns.