Kalorier

Fotograf/bild: Lands of Wisdom

Kalorier

(calori, Cal, Kal, gcal, gkal, kilokalori, Kcal, Kkal, Kgcal, Kgkal, Joule, J, kilojoule, kJ)

Engelsk översättning calories, joule

Fransk översättning calories, joule

Italiensk översättning calorie, joule

Tysk översättning Kalorien, Joule

Spansk översättning calorías, joule

Kalori (= hetta) är ett mått på energi. Enheten 1 kalori (gramkalori) definierades ursprungligen som den värmemängd (energimängd) som åtgår för att värma 1 gram vatten 1 grad Celsius. Värdet beror något på mätsituation.

Joule (J) är ett annat mått på samma sak, som numera skall användas officiellt. Dock är svenska befolkningen konservativ (liksom Dietkokboken), varför vi valt att använda kilokalori (Kcal) för angivande energimängd.

Omvandling:

1 kilokalori (Kcal) = 1000 kalorier (Cal).
1 kalori = 4,184 joule. 1 joule = 0,239 kalorier.
1 Kcal = 4,184 kilojoule. 1 kJ = 0,239 Kcal.
1 Kcal = 1000 (gram-)kalorier, 1 kJ = 1000 joule.


NÄRINGSÄMNENAS ENERGI

Vid kaloriberäkning används följande enegifaktorer per gram näringsämne.

Kcal/gram

kJ/gram

 Protein

4,06

17

 Kolhydrat

4,06

17

 Kostfiber

1,9

8

 Fett

8,84

37

 Alkohol

29

27

Exempel: 100 g rent fett = 100 * 8,84= 884 Kcal.

Fibrer är i praktiken en kolhydrat. Att värdet är lägre beror på att kroppen inte kan tillgodogöra sig all energi, utan cirka hälften försvinner ut med avföringen. Alkohol brukar inte betraktas som kolhydrat trots att den framställs av socker.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj