Kaloribehov

Foto: Jules Alexandre Grun: The End Of Dinner

Kaloribehov

Kaloribehovet varierar med ålder, kön och kropps­aktivitet. Kroppen behöver energi för att hålla kroppstemperaturen och för att kunna röra sig. Högre fysisk aktivitet kräver mer energi. Kaloribehovet ökar med med tiden under uppväxt­perioden fram till 20 års ålder för att bygga upp kroppen, men är sedan avtagande i högre åldrar. Vi förbränner energin som finns i mat. Tar vi in mer kalorier än vi gör av med ökar vikten och tvärtom. En del försvinner i avföringen. Läs mer > Energibalans för viktkoll.


REKOMMENDERAD MÅLTIDSFÖRDELNING


Måltidsfördelning kalorier inklusive dryck:

  • Frukost, morgonmål 20-25%.
  • Lunch och middag vardera 25-35%.
    Varav huvvudrätt cirka 65% och tillbehör 35%.
  • Lätta mellanmål 10-20%.

Tänk på att val av dryck har stor inverkan på energiintaget.

Antal mål per dag: Hur många gånger man bör äta om dagen är omdiskuterat. Rekommendation: 3 huvudmål om dagen. Mellanmål ok för att undvika starka hungerkänslor så länge de inte ökar det totala energiintaget. 1981 rekommen­derade man 3 huvudmål och 1-2 mellanmål, vilket 1997 ökades till 2-3 mellanmål. Studier visade att hög måltidsfrekvens var gynnsam för vikt och hälsa. Senare har man dock konstaterat att antalet mellanmål inte spelar någon roll, utan det är det totala energiintaget som avgör. I USA har antalet ättillfällen ökat de senaste 30 åren, mellanmålen har blivit energirikare och att fler mål per dag har lett till ökat dagligt energiintag. Liknade studier i Sverige har visat samma resultat, antalet måltidstillfällen ökar energiintaget. Bäst är 3 huvudmål om dagen (om man kan).

Mättnadskänsla är avgörande för välbefinnande och bantningsresultat. Det handlar om måltidsmättnad och framför allt mättnad mellan måltider (långtidsmättnad). Läs mer > Mättnadskänsla.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03


Läs mer

Vikt- och näringsberäkning recept

Mättnadskänsla

Kaloribehov vuxna

Dietmetoden

Energibalans för viktkontroll

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj