Brom

Brom

(bromid)

Latin: Bromum

Engelsk översättning bromine

Fransk översättning brome

Italiensk översättning bromo

Tysk översättning Brom

Spansk översättning bromo

Brom (Br) är ett flytande (det enda) icke-metalliskt grundämne. Brom förekommer inte fritt i naturen utan alltid i jonform som bromid. Halten i jordskorpan är endast 2,5 g/ton, medan den i havsvatten uppgår till ungefär 65 g/m3. Saltsjöar som Döda Havet innehåller betydligt mer (4–6 kg /m3). I fast form i främst i saltavlagringar. Brom redovisas inte i näringsdeklarationer.

Användning: Brom framställs ur havsvatten eller från saltavlagringar. Främsta användning är som tillsats i blyhaltig bensin, vilket förhindrar utfällning av blyoxider i motorn. Övergång till blyfri bensin minskar behovet. Organiska bromföreningar används också som desinfektionsmedel inom jordbruk och livsmedelsindustri, som färgämnen och flamdämpare/flamskyddsmedel i plaster, textiler, möbelstoppning och elektronisk utrustning.

Miljö: På grund av läckage till miljön finns flera bromerade flamskyddsmedel som föroreningar i luft, vatten, och havsbotten. Man har upptäckt rester av dessa kemikalier främst i fet östersjöfisk som lax, strömming, sill och öring. En del brom­föreningar är flyktiga och avges till atmosfären, vilket kan ha viss påverkan på ozoninnehållet.

Tillsatser i mat: Brom används inte i livsmedelstillsatser. Många bromerade flamskyddsmedel har förbjudits inom EU.

Förekomst i mat: Brom (bromidjoner) finns i låga halter i växter och djur, särskilt i havsvattenväxter, fet fisk och skaldjur. Följ Livsmedelsverkets råd när det gäller fisk.

Behov: Okänt.

Förekomst i kroppen: Ringa.

Hälsa: Brombrist hos männsikor är okänt, men har noterats hos getter som uppvisat symtom som försämrad fruktbarhet och störd blodomsättning. Flamskyddsmedel ansamlas i fettväv och stannar kvar lång tid i kroppen. Man vet ganska lite om dess påverkar på människan. Förgiftning av människor är obekant. I djurförsök har man funnit påverkan på sköldkörteln och ökad risk för cancer.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-06

Läs mer

Mineraler, spårämnen

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj