Mangan

Mangan

Latin: Manganum

Engelsk översättning manganese

Fransk översättning manganese

Italiensk översättning manganese

Tysk översättning Mangan

Spansk översättning manganesio

Mangan (Mn) är ett metalliskt grundämne (se dito) och det tolfte vanligaste grundämnet i jordskorpan. Det finns cirka 250 manganmineral. Mangan förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Havsvatten innehåller mangan i låg koncentration (~0,1 mg/ton). Mangan finns i låga halter i både växter och djur. Mangan redovisas inte i näringsdeklarationer.

Användning: Mer än 90 % av manganproduktionen används inom stålindustrin i reningsprocessen av järn och utgör ett viktigt legeringselement i de flesta stål, vilket bidrar till att öka stålets hårdhet.

Miljö: Mangan är troligen essentiellt för alla organismer, men behovet är vanligen litet. Vid pH lägre än 5 är mangan relativt lättlösligt och både växter och djur kan då ta upp mängder som vida överträffar behovet. Manganbrist har sällan påvisats hos vilda växter eller djur.

Tillsatser i mat: Modersmjölksersättning är oftast berikade med mangan för att komma upp till samma nivå som finns i modersmjölk. I övrigt förekommer mangan inte i livsmedelstillsatser.

Förekomst i mat (milligram/100 gram): Mangan finns främst i livsmedel från växtriket. Mycket hög mängd hittar man i vetegroddar (18 mg/100g), vetekli 12 mg), hasselnötter (7 mg) och havregryn (6 mg). Frukostflingor och fullkornsbröd kan ha höga värden, liksom blåbär, bulgur, persilja, sötmandel, mörk choklad med mera. Vi tillgodogör oss mangan främst från spannmål, grönsaker och frukt.

Förekomst i vatten: Vi får i oss mangan via dricksvattnet. I det kommunala dricksvatten är gränsvärdet för mangan 0,05 milligram/liter För privata brunnar har Socialstyrelsen ett riktvärde på 0,3 mg/liter och WHO 0,4 mg/l. Cirka 9 procent av Sveriges befolkningen får sitt vatten från privata brunnar där manganhalten överstiger WHO:s riktvärde.

Förekomst i kroppen: Mangans roll som essentiellt näringsämne för människa är oklar. Mangan deltar till exempel i kroppens omsättning av kolhydrater och protein.

Behov milligram/dag: Näringsrekommendation saknas i Sverige. Uppskattat "adekvat intag" per dag enligt Institute of Medicine, USA: Barn 7-12 månader 0,6 mg (milligram), 1-4 år 1,2 mg, 4-8 år 1,5 mg, kvinnor 1,8 mg, män 2,3 mg. Om man äter allsidig kost får i sig tillräckligt med mangan.

Hälsa: Manganbrist är ytterst ovanligt om det ens förekommer. För mycket mangan kan vara giftigt och påverka nervsystemet, men kroppen har ett eget reglersystem i tarmen för att bara så mycket som är nödvändigt ska tas upp från det vi äter och dricker. Spädbarn som får modersmjölksersättning med manganhaltigt vatten löper en viss risk för att överexponeras för mangan. Yrkesmässig exponering för mangan (mangandioxid) genom inandning i samband med gruvdrift och i industrin kan leda till lungskador och neurologiska störningar.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-06

Läs mer

Mineraler, spårämnen

Grundämnen

Livsmedelsverket

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj