Magnesium

Magnesium

Latin: Magnesium

Engelsk översättning magnesium

Fransk översättning magnésium

Italiensk översättning magnesio

Tysk översättning Magnesium

Spansk översättning magnesio

Magnesium (Mg) är ett metalliskt grundämne och vanligt förekommande i jord­skorpan. Förekomsten är störst i olika slag av silikatmineral (förening med kisel och syre), men framställning sker mest ur havsvatten (som innehåller 0,13 viktprocent magnesium). Magnesium­jonen bidrar till "hårt vatten" (läs mer > Om vatten). Magnesium är ett av de kvantitativt viktigaste mineralämnena för växter och djur. I näringsdeklarationer anges magnesium som milligram per 100 gram (mg/100g).

Användning: Magnesium används främst vid framställning av lättmetallegeringar för konstruktionsmaterial till exempel flygplansdelar. Vid upphettning antänds magnesium och brinner med intensiv vit låga, vilket används inom pyrotekniken (fyrverkerier).

Miljö: Magnesium är ett av de kvantitativt viktigaste mineralämnena för växter och djur. Hos växter utgör magnesium centralatomen i klorofyllmolekylen och reglerar härigenom även indirekt fotosyntesen. Markförsurningen har medfört att förråden av magnesium i skogsmark dräneras. Magnesiumgödsling sätts in på mark där jordens förråd av magnesium är ringa.

Tillsatser i mat: Magnesium förekommer i mattillsatser i form av antioxidant, konsistensgivare, surhetsregulatorer, klumpförebyggande medel och smak­förstärkare. Läs mer > se E-nummer via länkar nedan.

Förekomst i mat (milligram/100 gram):

  • Mycket högt 300-1000 > mineralsalt (1´), pumpafrö, vetekli, paranötter.
  • Högt 100-300 > nötter, mörk choklad, bulgur, torra bönor, senap.
  • Medel 30-100 > bröd, flingor, spenat, piggvar skaldjur.
  • Lågt 15-30 > fisk, kött, ost, bröd, grönt, frukt.
  • Obetydligt 0-15 > mejeri, matfett, citrus, bär.

Magnesium tillgodogör vi oss främst från bröd, baljväxter och bladgrönsaker, men också från skaldjur, fisk och kött. Vi får också i oss magnesium genom vattnet vi dricker, framförallt i kommuner med hårt vatten (läs mer > Om vatten).

Förekomst i kroppen: Magnesium är för människan ett livsviktigt (essentiellt) ämne (läs mer > Mineraler, spårämnen) och näst efter kalcium den mest förekommande i cellerna. I kroppen finns totalt 20–30 gram magnesium, varav hälften i skelettet. Magnesium behövs bland annat för produktionen av protein, för omsättningen av kalcium samt för normal nerv- och muskelfunktion. Mineralet ingår i många enzymer som deltar i energi- och protein­omsättningen.

Behov milligram/dag: Barn 6-12 månader 80 milligram, 1-2 år 85 mg, 2-6 år 120 mg, 6-10 år 200 mg, 10-14 år 280 mg, flickor 14- och kvinnor 280 mg, pojkar 14- och män 350 mg.

Hälsa: Magnesiumbrist är ytterst ovanligt men kan uppstå vid kostrestriktion eller vid vissa sjukdomar. Brist på magnesium kan ge hämmad tillväxt, beteendestörningar och störningar i hjärtfunktionen. Även muskelsvaghet och kramp kan vara symptom på magnesiumbrist.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-06

Läs mer

Mineraler, spårämnen

Allt om vatten

E343 Magnesiumfosfater

E470b Magnesiumsalter av fettsyror

E504 Magnesiumkarbonater

E528 Magnesiumhydroxid

E530 Magnesiumoxid

E553a Magnesiumsilikater

E625 Magnesiumdiglutamat

Grundämnen

Livsmedelsverket

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj