Krom

Krom

Latin: Chromium

Engelsk översättning chromium

Fransk översättning chrome

Italiensk översättning cromo

Tysk översättning Chrom

Spansk översättning cromo

Krom (Cr) är ett metalliskt grundämne (se dito), som är ganska vanligt förekommande i luft, vatten och jord. Metallen förekommer inte i gedigen form utan endast i kemiska föreningar, oftast tillsammans med syre. Krom finns i låga halter i växter och djur. Krom redovisas inte i näringsdeklarationer.

Användning: Krom används huvudsakligen som legeringsmetall, främst i rostfritt stål, vilket ökar materialets hårdhet, styrka och motståndskraft mot korrosion.

Miljö: I höga koncentrationer är krom giftigt för de flesta former av liv. Krom i marken bildar mycket stabila komplex med humusämnen och är endast svagt giftiga. Vissa störningar av mikrobiella processer har påvisats i starkt krom­förorenade jordar. Laboratorietestade fiskar som fått höga halter av krom har orsakat skador på gälepitel och olika inre organ.

Tillsatser i mat: Krom förekommer inte i livsmedelstillsatser.

Förekomst i mat: Krom finns i låga halter i växter och djur. Andelen anges µg (mikrogram/100 gram). Torkade gröna och gula ärter har högt värde 500-600 µg, följt av torra sojabönor ~265 µg. Andra varor med ganska högt värde (75-100µg) är paranötter och mörk choklad. Krom tillgodogör vi oss från bönor, musslor, tonfisk, ål och nötter, samt till viss del från torkad frukt, baljväxter, nöt- och griskött, samt från fullkornsprodukter.

Förekomst i kroppen: Kroms roll som essentiellt näringsämne (livsviktigt) för människan är oklar. (läs mer > Mineraler, spårämnen). Krom tros delta i kroppens omsättning av glukos. Brist på krom i födan bedöms minska tillväxten och livslängden hos ryggradsdjur och kan ge upphov till störningar i glukos- och fettomsättningen.

Behov mikrogram/dag: Det finns inget rekommenderat intag för krom i de nordiska näringsrekommendationerna, NNH. Uppskattat tillräckligt dagligt intag är enligt Institute of Medicine, USA: Kvinnor 25 µg (mikrogram), män 35 µg.

Hälsa: Krombrist har inte påvisats hos människa mer än eventuellt i tre fall som åt speciell kost under en lång tid. Kontakt med kromföreningar ger hos vissa individer hudallergier och misstänks i sällsynta fall ha gett astma (gäller inte rent krom). Att erbjuda krom som bantningspreparat (vilket förekommit!) är högst olämpligt. Krom i hög koncentration är giftigt. Kromat och kromsyra klassas som cancerogena ämnen.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-06

Läs mer

Mineraler, spårämnen

Grundämnen

Livsmedelsverket

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj