Hjärt-, kärlsjukdomar av mat

Hjärt-, kärlsjukdomar av mat

(högt blodtryck, hypertoni, åderförkalkning, åderförfettning, arteroskleros)

Hjärt- och kärlsjukdomar som kan påverkas av matkonsumtion omfattar högt blodtryck och åderförkalkning.

HÖGT BLODTRYCK (HYPERTONI)

Mer än var fjärde svensk över 20 år har högt blodtryck. 10% av dessa har kraftig förhöjning. Det är lika vanligt hos kvinnor som hos män. I viss mån är högt blodtryck ärftligt. Gräns för högt blodtryck (mm HG) är 140/90 för personer under 40 år, 150/90 för 50-åringar och 160/90 för personer över 60 år.

 • Orsak: Högt blodtryck orsakas av rökning, fysisk inaktivitet, övervikt, diabetes, stress och ärftliga faktorer. Alkoholmissbruk och hög konsumtion av salt är också bidragande orsaker. Åderförkalkning orsakas i stort sätt på samma sätt.
 • Risker: Högt blodtryck kan leda till stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom och försämrad blodcirkulation i benen. Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dösorsaken i Sverige (42%), men dödligheten minskar.


ÅDERFÖRKALKNING (ARTEROSKLEROS)


Den vanligaste orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar är ateroskleros i artärerna (åderförkalkning, åderför­fettning), vilket innebär inlagring av kolesterol i artärväggen och så småningom kalksalter. Kolesterolnivåerna i blodet anses i huvudsak vara genetiskt betingat, men i viss mån även av kostvanorna. Det mesta av kolesterolet skapas av kroppen, endast en mindre del kommer från kolesterolet i den mat vi äter till exempel ägg. Läs mer > Kolesterol.

 • Orsak: Rökning, högt blodtryck och hög halt av blodfetter (kolesterol och triglycerider) främst det "elaka" LDL-kolesterolet är den dominerande riskfaktorn. Det finns även det "goda" HDL-kolesterol i blodet vilket förknippas med lägre risk. Yngre kvinnor har högre HDL-halt än äldre och jämfört män. 
 • Risker: Åderförkalkning leder till kärlförträngning, blodflödet försvåras eller stängs av. Risk för blodpropp.

MATENS BETYDELSE

Övervikt och hög saltkonsumtion anses vara de största riskerna för att få högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdomar.

Negativ inverkan:

 • Mättat fett, som framför allt finns i chark- och mejerivaror, anses ogynnsamt för blodtrycket och leder till kärl- och hjärtsjukdomar. Kroppen har inget behov av mättat fett. Fettet höjer det "onda" LDL-kolesterolet.
 • Transfetter har samma negativa effekt.
 • Koksalt (dvs vanligt salt) i riklig mängd höjer blodtrycket. Max 1 tsk per dag rekommenderas. Svensken äter i genomsnitt den dubbla mängden.
 • Hög alkoholkonsumtion ökar risken för högt blodtryck. Storkonsumenter har klart förhöjd risk för plötslig hjärtdöd. För äldre människor har undersökningar visat att måttligt intag minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, vilket dock ifrågasatts i nyare studier. Den skyddande effekten tillskrivs att alkohol ökar HDL-nivåerna.
 • Fysisk inaktivitet ökar risken för högt blodtryck. Regelbunden motion ökar halten av det "goda" HDL-kolesterolet.
 • Kalcium, kalium och magnesium i för låg mängd ökar risken högt blodtryck.
 • Socker i stor mängd kan ha en negativ effekt.
 • Kokkaffe (kaffe med sump) har en viss kolesterolhöjande effekt.

Positiv inverkan:

 • Fleromättat fett, i synnerhet de så kallade omega-3-fettsyrorna som bland annat finns i fet fisk, skaldjur och rapsolja, men även de enkelomättade fetterna som finns i olivolja, nötter och kyckling har gynnsam effekt på blodtrycket och minskar risken för hjärt-/kärlsjukdomar. Kroppen kan inte tillverka långa fettsyror utan är beroende av att få dem via maten. Tillägg av n3-fettsyror (omega3) anses kunna sänka blodtrycket något hos de med för högt tryck. Någon effekt på friska människor har man dock inte funnit.
 • Antioxidanter, som bland annat finns rikligt i frukt och grönt, anses vid konsumtion i större mängd minska insjuknande och död i hjärt- och kärlsjukdomar. Tillskott av stora doser betakaroten och alfatokoferol under flera år har dock inte verifierat dessa rön. Mycket talar dock för att konsumtion av frukt, grönsaker och andra antioxidantrika livsmedel är hälsosamt.
 • Kostfibrer främst ceraliefibrer (fullkorn) har visat ge lägre risk för att insjukna i hjärtinfarkt. Mekanismerna bakom dessa fynd är inte helt klarlagda.

Kostrekommendation: En kost med mycket frukt och grönt, kostfibrer, magra mjölkprodukter och vegetabiliskt fett i stället för animaliskt samt lite salt i kosten rekommenderas för att motverka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Läs mer

Fetter, fettsyror

Mättat fett

Enkelomättat fett

Fleromättat fett

Transfetter

Kolesterol

Om salt, koksalt

Blodfetter

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj