Diabetes och mat

Diabetes och mat

(sockersjuka, typ 1-diabetes, typ 2-diabetes, åldersdiabetes, insulinreaktion, insulinresistens)

Latin: diabetes mellitus

Diabetes (diabetes mellitus, "sockersjuka") är en sjukdom med brist på insulin, som karaktäriseras av kroniskt förhöjd blodsockernivå beroende på otillräcklig insulinreaktion (insulinresistens). Sockret (glykos) blir kvar i blodet vilket är hälsofarligt. Blodets halt av glukos stiger om kroppen har brist på eller saknar hormonet insulin, om kroppen har ett större insulinbehov än vad bukspottkörteln klarar att producera, eller om kroppens känslighet för insulin är nedsatt så att det tillgängliga insulinet inte kan tas upp av vävnaderna. Personer med obehandlad diabetes kan ha blodsocker­nivåer över 30 mmol/l (läs mer > Blodsocker och insulin). Diabetes är lika vanligt hos kvinnor som hos män. 3-4% av befolkningen har diabetes. Diabetes är av två slag.

  • Typ 1 drabbar i första hand barn och ungdomar och är livslångt. Insulinbehandling är nödvändig.
  • Typ 2 ("åldersdiabetes") drabbar huvudsakligen överviktiga och är den typ av diabetes som här är intressant. Typ 2 är inte insulinberoende.

Symtom: Stor törst, stora urinmängder och viktnedgång.

Risk: Synnedsättning, njur- och nervskador, högt blodtryck, åderförkalkning, hjärtinfarkt, stroke och nedsatt cirkulation i benen. Var tredje person med fetma riskerar att få diabetes. 

Orsak: Genetisk disposition anses ha avgörande betydelse. Övervikt och viktökning är i särklass de tyngsta riskfaktorerna för typ 2-diabetes. Rökning och stress är bidragande orsaker.

Matens betydelse: En nyckelfaktor är matens fettinnehåll. Studier talar för att andel fett och framför allt att mättat fett ökar kroppens insulinresistens (motståndskraft). Man bör begränsa mängden fett. Det finns också stöd för att bra kolhydratval är gynnsamt, det vill säga att man främst väljer fiberrik kost och kolhydrater med lågt glykemiskt innehåll (lågt GI).

Motion: Det finns ett tydligt samband mellan fysisk inaktivitet och åldersdiabetes. 3 timmars rask promenad i veckan kan minska diabetesrisken med 30-40%.

Åtgärd: Primärt handlar det om att minska bukfettman, intag av rätt kost och fysisk aktivitet.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Läs mer

Ämnesomsättning

Metabola syndromet

Blodsocker och insulin

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj