Metabola syndromet

Metabola syndromet

(metabolt angiopatiskt syndrom, insulinresistenssyndrom)

Metabola syndromet är en kombination av störningar i ämnesomsättningen som är starkt förknippad med åderförkalkning (åderförfettning). Syndromet beskrivs som en kombination av följande.

  1. Bukfetma/obesitas. BMI över 30, midjemått över 80 cm för kvinnor och 94 cm för män.
  2. Förhöjt blodsocker. Fasteblodsocker över 6,1 mmol/l. Eller typ 2-diabetes.
  3. Förhöjd utsöndring av protein i urinen, över 30 mg/l.
  4. Högt blodtryck. Minst 140/90 mm HG, eller användande av blodtrycksmedicin.
  5. Blodfettsrubbning 1. Högt triglyceridvärde över 1,7 mmol/l.
  6. Blodfettsrubbning 2. Lågt HDL-kolesterol män under 1,0 mmol/l, kvinnor under 1,3.

Syndromet definierats på varierande sätt, men 3–4 av komponenter brukar anses utgöra underlag för diagnosen. Orsakssambanden är komplexa, men insulinresistens, det vill säga otillräcklig effekt av kroppens insulin, brukar uppfattas som ett viktigt element. Var femte svensk i medelåldern brukar uppvisa tecken på det metabola syndromet. I USA är mer än var tredje vuxen drabbad.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Läs mer

Normal och onormal vikt

Ämnesomsättning

Blodsocker och insulin

Överviktssjukdomar

Hjärt-, kärlsjukdomar av mat

Blodfetter

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj