Överviktssjukdomar

Överviktssjukdomar

Övervikt och fetma: Hälften av alla vuxna män, drygt en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn har övervikt eller fetma i Sverige. På 50 år har ett litet problem blivit ett stort. Övervikt är i sig ingen sjukdom, men det finns ett starkt samband att övervikt leder till olika sjukdomar där bukfett är det största problemet. Sambandet övervikt är högt med hjärt-/kärlsjukdomar (läs mer > Hjärt-, kärlsjukdomar av mat) och diabetes (läs mer > Diabetes och mat). Man anser också att övervikt/fetma har samband med vissa cancerformer (läs mer > Cancer av mat).

Orsak: Vi äter för mycket, vi äter fel och vi motionerar för lite. Framför allt äter vi fel sorts mat. Det finns också ärftliga samband. Rökning, alkohol, stress och fysisk inaktivitet påverkar också. Läs mer > Normal och onormal vikt.

Risker: Övervikt och fetma ger ökad risk för diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar, problem med gallblåsan, belastningsskador och vissa typer av cancer. För många är övervikt och fetma dessutom psykiskt besvärande. Övervikt i unga år ökar risken för framtida problem.

Åtgärd: Det är naivt att tro att 20 års "vällevnad" med viktuppgång som följd kan tas bort med en tre veckors snabbkur. Snabbantning är inte lösningen. 90% återfaller i tidigare matvanor och resultatet brukar bli att man går upp mer än vad man tidigare vägde. Jojobantning leder till att man för var gång får allt svårare att gå ner i vikt på grund av att kroppen ställer om sig. Snabbantning kan vara hälsofarligt. Vi måste ändra våra kostvanor långsiktigt, lära oss att äta rätt. Läs mer > Viktminska på rätt sätt. Se också > Dietmetoden.


NÄR BLIR ÖVERVIKT FARLIGT?

Fettet kring magen är farligt, i synnerhet det fett som är beläget mellan tarmarna, medan underhudsfett är mindre farligt. Fett som ligger djupt i magen bombarderar levern med fettsyror som far vidare i kroppen och orsaker skada. Underhudsfett är mer inaktivt och påverkar inte kroppen i samma utsträckning.

  • Kvinnor med kvinnliga former kan ha mycket underhudsfett men behöver inte nödvändigtvis ha mycket fett i buken. Hon kan därför väga en hel del innan det blir skadligt för hälsan.
  • Män med svällande mage med utspänt skinn är tecken på den farligaste formen av övervikt. Smala armar och ben tyder på ringa underhudsfett. Hans totalvikt kanske inte är särskilt hög, men hans övervikt är ändå av det farliga slaget.
  • Barn: Barn och tonåringar med övervikt har ökad risk för att få högt blodsocker och höga blodfetter redan under barndomen och senare i livet. Övervikt och fetma hos barn blir ofta bestående.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Läs mer

Normal och onormal vikt

Viktminska på rätt sätt

Dietmetoden

Bantning

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj