Enkelomättat fett

Fotograf/bild: Petter Thoen, Kunskapskokboken

Enkelomättat fett

(enkelomättade fettsyror, Fettsyra 16:1 palmitoleinsyra, omega 7, Fettsyra 18:1 oljesyra, oleinsyra, omega 9)

Engelsk översättning monounsaturated fat

Fransk översättning graisse monoinsaturée

Italiensk översättning grasso mono-insaturo

Spansk översättning grasa monoinsaturada

Enkelomättat fett (enkelomättade fettsyror) är kemiskt en förening mellan glycerol och tre fettsyror (triglycerider), där kolkedjan hålls samman med en dubbelbindning (läs mer > Fetter, fettsyror). Omättat fett finns främst i vegetabiliska oljor. Sådant fett har en lägre smältpunkt än mättat fett och är oftast flytande i rumstemperatur. Enkel- och fleromättade fetter är nyttiga fetter som vi bör äta mer av.

Förekomst: Enkelomättat fett finns rikligt i vegetabiliska oljor som olivolja (~73%) och rapsolja (~60%), samt i vissa nötter som hasselnöt (~50%), mandel (~33%) och jordnöt (~30%). Fasta fetter som späck, gåsfett och margarin har hög halt av både enkelomättat och mättat fett. Enkelomättat finns också i korv och fettrikt kött, äggula och avokado. Läs mer > Enkelomättat i livsmedel.

Behov: Enligt näringsrekommendationerna (NNR) bör fettkonsumtionen vara 25-40% av energiintaget. Av totalt energiintag bör enkelomättat fett vara 10-20%, vilket för kvinnor innebär drygt 30 gram per dag och för män cirka 40 gram.

Hälsa: De omättade fettsyrorna är nödvändiga komponenter i cellmembraner och tenderar att ge lägre nivåer av kolesterol i blodplasma (läs mer > Blodets beståndsdelar). Större andel enkelomättade fetter i maten anses bidra till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

I näringsdeklarationer anges enkelomättat fett som procentandel av varan (g/100g). Totalt och särredovisat enligt nedan. För sammanställning av alla näringsdeklarerade fettsyror, se > Näringsdeklarerade fettsyror.

  • Fettsyra 16:1 palmitoleinsyra (Omega 7): Palmitoleinsyra är en Omega-7 fettsyra som finns rikligt i havtorn (1%). I hälsobutiker kan man köpa Omega 7 havstornsoljekapslar.
  • Fettsyra 18:1 oljesyra (Omega 9): Oljesyra är en Omega-9 fettsyra som finns i flertalet animalisk och vegetabilisk fetter, till exempel i oliv- och rapsolja, kyckling- och kalkonfett, samt i ister (gisfett). I hälsobutiker kan man köpa Omega 9-kapslar.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-06

Läs mer

Fetter, fettsyror

Enkelomättat i livsmedel

Fleromättat fett

Mättat fett

Blodets beståndsdelar

Livsmedelsverket

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj