Världens äldsta befolkning fanns på Okinawa i Japan enligt en studie av befolkningshälsa i slutet av 1900-talet. Här vimlade det av fysiskt och psykiskt aktiva 100-åringar. Deras allmänhälsa var märkligt god och de hade sällan varit sjuka under sitt långa liv. Här några av deras tips.

  • Ät mycket av färgrika frukt- och grönsaker.
  • Ät dig 80% mätt (1200 Kcal per dag i deras fall).
  • Var engagerad, ha en meningsfull sysselsättning.
  • Bekymra dig inte, det ordnar sig. Låg stressnivå.

Fisk ingick flitigt i kosten, men inte kött. 1200 Kcal kan låta väldigt lite, men man skall ta i beaktande att de var småväxta. Barn till dessa supermänniskor som flyttat till andra delar av världen till exempel Hawaii, anammade den nya platsens levnadssätt och konsumtion och blev då lika tjocka som sina grannar.

Sardinien: I en annan del av världen, nämligen i Ovodda på Sardinien fanns också många friska åldringar inom en viss släkt. Man konstaterade att de vare sig lede eller år annorlunda än andra italienare. Hur kunde det vara så? Här trodde man att förklaringen faktiskt berodde på viss inavel. Normalt är inavel degenererande, men i detta fall fann man att vissa positiva gener förstärkts genom inaveln.

Skottland: I Glasgow, Skottland fanns en av väst­världens lägsta livslängder och att befolkningen generellt hade dålig hälsa. Man bedömde att dåliga boendeförhållanden orsakat många sjukdomar bland barn, som i sin tur ledde till ett överaktivt immunförsvar som skyddsmekanism i ung ålder, men som på lång sikt var skadligt för hälsan.

Kommentar: Det kanske inte är förvånande att grönsaker och fisk är hälsosam föda, eller att man inte bör äta sig proppmätt. Det intressantaste är att man bör vara engagerad och att man inte skall oroa sig. Tänkvärt sagt av människor som genomlevt Andra världskriget. Stress leder lätt till överkonsumtion. Engagemang tas sällan upp i vår kultur som bra för hälsa och rätt vikt. Men det är ganska logiskt. Är man helhjärtat engagerad i något, blir ätimpulserna svaga och man kan till och med glömma bort att äta. Forskare och nobelpristagare blir ofta gamla med god hälsa och sällan tjocka. Engagemang är något som förordas i Dietmetoden (läs mer > Viktminska på rätt sätt).

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Läs mer

Viktminska på rätt sätt

Dietmetoden

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj