Näringsdeklarerade fettsyror

Fotograf/bild: Nutripro

Näringsdeklarerade fettsyror

(Mättade fettsyror - butansyra, hexansyra, oktansyra, dekansyra, tetradekansyra, hexadekansyra, oktadekansyra, eikosansyra, Enkelomättade fettsyror - cis-9-hexadekansyra, cis-9-oktadekansyra, Fleromättade fettsyror - cis-9, 12-oktadekadienolsyra, cis-9, 12, 15-oktadekatrienolsyra, cis-5,8,11,14-eikosatetrensyra, cis-5,8, 11,14,17-eikosapentaens, cis-7,10,13,16,19-dokosapentaensyra, cis­-4,7,10,13,16,19-dokosahexaensyra)

Fettsyror finns av olika slag, varav nedan redovisade anses mest intressanta ur hälsosynpunkt och som anges i näringsdeklarationer. Läs mer > Fetter, fettsyror. Trivialnamn (vardagligt) anges med fet text och systematisk benämning (vetenskaplig) anges inom parentes. Biokemiskt nummer till exempel 4:0 eller 16:1 anger dels antalet ingående kolatomer, dels bakom kolontecknet antal dubbelbindningar. Utan bindningar kallas mättade fettsyror, med en bindning enkelomättade och de med flera bindningar benämns fleromättade fettsyror. Syrorna förekommer som glycerider i matfetter. Läs mer > Estrar, glycerider.


Mättade fettsyror (läs mer > Mättat fett):

 • Fettsyra 4:0-10:0 smörsyra 4, kapronsyra 6, kaprylsyra 8 och kaprinsyra 10 (butansyra, hexansyra, oktansyra, dekansyra). Förekommer i mejeriprodukter som glycerider. Läs mer > Mättat fett.
 • Fettsyra 12:0 laurinsyra (dodekansyra) förekommer i bland annat i mjölk, kokosnötolja och palmolja.
 • Fettsyra 14:0 myristinsyra (tetradekansyra): Syran är vanligt före­kommande, som i muskotnöt, palmkärnolja, kokosnötsolja, mjölkfett och i flera animaliska fetter. Namnet kommer från det latinska namnet på muskot (Myristica fragrans) för att muskotnötssmör består till 75% av en triglycerid av myristinsyra.
 • Fettsyra 16:0 palmitinsyra (hexadekansyra): Syran är den vanligast förekommande fettsyran i människan och växter, särskilt i palmkärne- och kokosnötsolja. Finns även i kött, ost och mjölkprodukter. I komjölk 40% av fettinnehållet.
 • Fettsyra 18:0 stearinsyra (oktadekansyra): Näst palmitinsyra är stearinsyra den vanligast förekommande fettsyran i naturen, med stora mängder i animaliska fetter och i mindre mängd i vegetabiliska oljor och fetter. Finns också i tvål och såpa.
 • Fettsyra 20:0 arakinsyra (eikosansyra) förekommer i animaliska fetter och vegetabiliska oljor, särskilt i jordnötsolja (~1,5%), majsolja (~3%). Namnet från latinets namn för jordnöt (arachis).


Enkelomättade fettsyror
(Omega 7 och 9 fettsyror, läs mer > Enkelomättat fett):

 • Fettsyra 16:1 palmitoleinsyra / palmitolsyra, (cis-9-hexadekansyra): Palmitoleinsyra är en Omega-7 fettsyra som finns i havtorn (1%).
 • Fettsyra 18:1 oljesyra / olein (cis-9-oktadekansyra): Oljesyra är en Omega-9 fettsyra som finns i flertalet animalisk och vegetabilisk fetter, till exempel i oliv- och rapsolja, kyckling- och kalkonfett, samt i ister (gisfett).


Fleromättade fettsyror (Omega 3 och 6 fettsyror, läs mer > Fleromättat fett):

 • Fettsyra 18:2 linolsyra LA (cis-9, 12-oktadekadienolsyra): LA är en essentiell Omega-6 fettsyra som finns rikligt i vegetabiliska oljor, främst i solros- och majsolja.
 • Fettsyra 18:3 alfa-linolensyra ALA (α-linolensyra, cis-9, 12, 15-oktadekatrienolsyra): ALA är en essentiell Omega-3 fettsyra som finns i de flesta vanliga vegetabiliska oljor.
 • Fettsyra 20:4 arakidonsyra (cis-5,8,11,14-eikosatetrensyra): Förekommer i kött, mejeriprodukter och alger. Bildas i kroppen av linolsyra.
 • Fettsyra 20:5 EPA Eikosapentaensyra (cis-5,8, 11,14,17-eikosapentaens): EPA är en Omega-3 fettsyra som förekommer i fet fisk, vissa sjögräs och alger. Vid brist kan EPA omvandlas (ineffektivt) i kroppen från ALA. Många studier har gjorts kring EPA, och syran har en mängd fördelaktiga effekter.
 • Fettsyra 22:5 DPA Clupanolsyra (cis-7,10,13,16,19-dokosapentaensyra): DPA är en Omega-3 fettsyra som finns i fet fisk.
 • Fettsyra 22:6 DHA Dokosahexaensyra (cis­-4,7,10,13,16,19-dokosahexaensyra): DHA är en Omega-3 fettsyra som finns i fet fisk och vissa alger. Kroppen kan omvandla ALA till DHA, men omvandlingen är mycket liten.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-06

Läs mer

Fetter, fettsyror

Mättat fett

Enkelomättat fett

Fleromättat fett

Estrar, glycerider

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj