Latin: Clostridium

Engelsk översättning harmful bacteria

Fransk översättning bactéries nocives

Italiensk översättning batteri nocivi

Tysk översättning schädliche Bakterien

Spansk översättning bacterias dañinas

Bakterier (baciller) är mikroskopiskt små, encelliga organismer som förekommer i nästan alla naturliga miljöer, ofta i mycket stort antal. Bakterier har avgörande funktioner i alla ekosystem, inklusive däggdjurs och andra organismers tarmsystem, människans hud och andra miljöer i och på levande organismer, men förknippas kanske mest med de sjukdomar de orsakar. Bakterier trivs i fuktiga miljöer.

Hälsa: Om man äter livsmedel som innehåller sjukdoms­fram­kallande organismer är det inte säkert att man blir sjuk. Det beror på hur stor dos man får i sig och hur motstånds­kraftig individen är. Har man fått i sig för många av de elaka bakterierna, så blir man oftast sjuk ganska snabbt och vanligtvis är symtomen magsmärtor, kräkningar och diarré, ibland av allvarligt slag. Bakterier smittar på olika sätt och via mat är vanligt, varav förorenat dricksvatten är den största smitto­spridaren i världen.

Läs mer > De farliga bakterierna beskrivs var och en för sig, se innehållsförteckning.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj