Varudatabasen

Fotograf/bild: Kunskapskokboken

Varudatabasen

(Ingrediensdatabasen, Livsmedelsverkets databas, Så använder man Varudatabasen, N/A)

Engelsk översättning USDA Food list

Varudatabasen i Dietkokboken omfattar cirka 8000 ingredienser, vilket är cirka 6000 fler än i Livsmedelsverkets databas. Skillnaden mellan databaserna framgår nedan.

Livsmedelsverkets databas omfattar totalt drygt 2000 varor, varav livsmedel drygt 2000. Av dessa är 500 näringsberäknade recept och cirka 500 är "dubbletter", främst tillagad vara till exempel kokt potatis. Återstå cirka 1000 varor som är unika.


DIETKOKBOKENS VARUDATABAS

Dietkokbokens princip är att receptgivaren bestämmer databasens ingrediensinnehåll, inte listan som bestämmer vad receptgivaren kan välja på. Därför har Dietkokbokens 8000 ingredienser i databasen, vilka grovt kan indelas på följande sätt.
  • 1500 st: Alla Livsmedelsverkets varor ingår med 50-talet näringsämnen.
  • 500 st: Därutöver andra unika varor från andra länders databaser, i huvudsak från USA (USDA Food list).
  • 5000 st: Dietkokboken har med alla ingredienser som finns med i recept. De är i praktiken dubbletter av ovanstående, det vill säga innehåller samma näringsvärden. I ett recepts ingredienslista vill man oftast ange mer specificerat än bara själva råvaran. Till exempel Potatis fast sort, Potatis tärnad, Potatis med skal, Asterix, eller varianter av varan som Bifftomat, Cocktailtomat, Kvisttomat och så vidare. I många fall används också andra namn som "Karotter" vilket är en variant av morot. Bland dessa varor finns också speciella ingredienser till exempel "knaperstekt bacon". Väljer man denna vara så ingår inte det utrinnande stekfettet med i näringsberäkningen. Läs mer > Näringsberäkning stekfläsk och bacon.
  • 1000 st }: Varor/ingredienser som därutöver saknas har hämtats från producenters näringsangivleser. Därvid ingår endast de vanligaste näringsämnen (protein, fett, kolhydrater, fibrer med mera). Sådan vara markeras i ingredienslistan med klammersymbol (}) innebärande ofullständig näringslista. Undantag gäller för flertalet kryddor (torkade) som saknar näringsvärden och har inte märkts med symbolen. Läs mer > Symbolen }
  • N/A (no answer): Om någon lägger in en vara som saknas i systemet markeras detta i ingredienslistan med N/A. Detsamma gäller för ett näringsvärde som saknas. Inlagd vara som saknas fångas upp av Dietkokboken och läggs in, varvid uppdatering sker vid senare tillfälle. N/A förekommer också när medlem inte hittat rätt vara. I görligaste mån rättar Dietkokboken medlemmarnas recept i sådana fall.
  • Källa: För varje ingrediens anges källa, till exempel 2019 SLV 602 Citronskal.

Näringsvärdenas tillförlitlighet: Alla näringsvärden för enskilda varor har ett mått av osäkerhet i sig och skall uppfattas som ungefärliga. En och samma vara kan ha lite olika näringsvärden av många skäl. En mogen tomat är inte riktigt detsamma som en halvmogen och uppväxtplats, soltimmar och annat har betydelse och värdena mellan producenter brukar variera en del. De uppgifter som vi får av LSV, USDA och andra är dock den bästa information vi kan få för beräkning av kostens näringsvärden. De allvarligaste felen vid näringsberäkning är av annat slag - näringsuppgift som saknas, fel viktangivelser, tillagningseffekter och liknande.SÅ ANVÄNDER MAN DATABASEN


När man näringsberäknar recept måsten man eliminera tillagningseffekten på varans näringsvärden. Antingen genom kemisk analys av tillagad måltid, eller genom viktning av ingrediensernas näringsvärden och justerat med tillagningseffekter. Den första metoden är bästa mätmetod, men kan bara tillämpas för de enstaka recept som LSV råkar ha analyserat i sin databas. Den senare metoden är den praktiskt tillämpbara i vidare omfattning och den som Dietkokboken tillämpar. Läs mer > Näringsberäkning måltid.

Om portions- och näringsberäkning är viktigt bör man vara så noggrann som möjligt i val av varor och vikter. Väljer man oprecisa varor som "frukt" eller "frukt och bär" får man oprecisa näringsvärden. För att enkelt kunna hitta rätt ingrediens anges som regel varunamn + tilläggsinformation, till exempel "potatis kokt", inte "kokt potatis", även om sådan sökning oftast också hittar rätt. Dessutom är sökning i singularform bäst, till exempel "potatis" inte "potatisar". Ange tillagningssätt vilket ger olika värden för stekt, kokt också vidare. Bästa värden får man om vikt anges i viktmått (gram/kilo) respektive volymmått (dl/liter). Mer praktiskt är det dock ofta att använda antal, till exempel 1 st äpple, 1 stort äpple och så vidare, men det ger osäkrare värden. Läs mer > Näringsberäkning måltid.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2019-03

Läs mer

Rubrikymbolerna # ¤ }

Vikt- och näringsberäkning recept

Näringsberäkning stekfläsk och bacon

Om näringsberäkning

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj