Mättat fett

Fotograf/bild: Petter Thoen, Kunskapskokboken

Mättat fett

(mättade fettsyror, Fettsyra 4:0-10:0, Fettsyra 4:0 smörsyra, Fettsyra 6:0 kapronsyra, Fettsyra 8:0 kaprylsyra, Fettsyra 10:0 kaprinsyra, Fettsyra 12:0 laurinsyra, Fettsyra 14:0 myristinsyra, Fettsyra 16:0 palmitinsyra, Fettsyra 18:0 stearinsyra, Fettsyra 20:0 arakinsyra)

Engelsk översättning saturated fat

Fransk översättning graisse saturée

Italiensk översättning grasso saturato

Tysk översättning gesättigtes Fett

Spansk översättning grasa saturada

Mättat fett (mättade fettsyror) är kemiskt en förening mellan glycerol och tre fettsyror (triglycerider), där kolkedjan inte hålls samman av dubbelbindningar (läs mer > Fetter, fettsyror). Mättat fett finns främst i animaliska mejeriprodukter som smör, medan margarin och matoljor är rika på omättat fett. Ett mättat fett som smör, har högre smältpunkt än ett omättat fett som matolja. Mättat fett används som energi i kroppen, men det är inte bra för hälsan om för stor del av fettet vi äter kommer från mättat fett.

Förekomst: Mättade fettsyror finns rikligt i animaliska produkter som grädde, fet mjölk, smör, fil, ost, glass, fett kött och chark, liksom i vissa vegetabiliska oljor som kokosolja samt i choklad. Läs mer > Mättat fett i livsmedel.

Behov: Enligt näringsrekommendationerna (NNR) bör fettkonsumtionen vara 25-40% av energiintaget. Av detta bör mättat fett vara högst 10%, vilket för kvinnor innebär drygt 20 gram per dag och för män cirka 30 gram. Vi behöver egentligen inte äta något mättat fett alls. De mättade fettsyror som behövs i kroppen kan bildas från andra fettsyror i maten.

Hälsa: Minskning av mättat fett i kosten anses bidra till minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar om man samtidigt äter mer av omättade fetter (enkelomättat och fleromättat). Att kompensera för minskad intag av mättat fett genom att äta mer kolhydrater ger inte samma positiva effekt. Fettentusiaster som LCHF-anhängare hävdar att mättat fett är livsviktigt för människan, då det exempelvis innehåller vitamin A som människan behöver och för att bilda ett starkt cellmembran, samt att omättat fett anses kunna lösa upp redan uppkomna fettavlagringar i blodkärlen. Förvisso är det så, men kroppen klarar av detta utan mättat fett i kosten. LCHF för generellt en osaklig argumentering (läs mer > Analys LCHF-metoden). Läs mer via länk nedan > Vad är nyttigt och onyttigt fett?

I näringsdeklarationer anges mättat fett som procentandel av varan (g/100g). Totalt och särredovisat enligt nedan. För sammanställning av alla näringsdeklarerade fettsyror, se > Näringsdeklarerade fettsyror.

  • Fettsyra 4:0 Smörsyra förekommer i mejeriprodukter som smör (därav namnet). Smörsyreestrar bildas när smör härsknar, som då får frän lukt. (läs mer > Estrar, glycerider).
  • Fettsyra 6:0 Kapronsyra förkommer i ko- och getmjölk samt i kokosnöts- och palmkärnfett.
  • Fettsyra 8:0 Kaprylsyra: Samma förekomst som kapronsyra.
  • Fettsyra 10:0 Kaprinsyra: Samma förekomst som kapronsyra.
  • Fettsyra 4:0-10:0 redovisas sammanslaget i näringsredovisningen.
  • Fettsyra 12:0 Laurinsyra förekommer i bland annat i mjölk, kokosnötolja och palmolja.
  • Fettsyra 14:0 myristinsyra: Syran är vanligt före­kommande, som i muskotnöt, palmkärnolja, kokosnötsolja, mjölkfett och i flera animaliska fetter. Namnet kommer från det latinska namnet på muskot (Myristica fragrans) för att muskotnötssmör består till 75% av en triglycerid av myristinsyra.
  • Fettsyra 16:0 palmitinsyra: Syran är den vanligast förekommande fettsyran i människan och växter, särskilt i palmkärne- och kokosnötsolja. Finns även i kött, ost och mjölkprodukter. I komjölk 40% av fettinnehållet.
  • Fettsyra 18:0 stearinsyra: Näst palmitinsyra är stearinsyra den vanligast förekommande fettsyran i naturen, med stora mängder i animaliska fetter och i mindre mängd i vegetabiliska oljor och fetter. Finns också i tvål och såpa.
  • Fettsyra 20:0 arakinsyra förekommer i animaliska fetter och vegetabiliska oljor, särskilt i jordnötsolja (~1,5%), majsolja (~3%). Namnet från latinets namn för jordnöt (arachis).

När mättade fettsyror, till exempel smörsyra, reagerar med en alkohol bildas estrar med behagliga dofter vilka används i parfymindustrin. Flera fettsyror som smörsyra och kaprylsyra förekommer som kosttillskott som påstås vara bra för "känslig mage och tarm" eller "gynna de goda bakterierna". Smör på mackan är ett billigare alternativ.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-06

Läs mer

Fetter, fettsyror

Mättat fett i livsmedel

Analys LCHF-metoden

Estrar, glycerider

Näringsdeklarerade fettsyror

Livsmedelsverket

Vad är nyttigt och onyttigt fett?

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj