Parasiter i kött

Fotograf/bild: Studyblue

Parasiter i kött

(trikiner, dynt, blåsmask)

Latin: Trichinella spiralis, Taenia saginata, Cysticercus, Toxoplasma gondii

Parasiter är organismer som lever i eller på en annan levande organism, som den skadar. Parasiter är till exempel maskar, löss, kvalster och encelliga djur. Parasiter i kött kan vara små maskar eller encelliga djur. Allvarligaste parasitsjukdom från kött är trikinos. Allt kött som saluförs i Sverige kontrolleras av Livsmedelsverket att det är friskt. I Sverige slaktas cirka 3 miljoner tamsvin per år. Samtliga undersöks, men man har inte hittat trikiner i svensk gris sedan 1994. Parasiter dör vid ordentlig upphettning.


TRIKINOS (lat. trichinellos)

Trikiner (lat. Tricinella) är ett släkte parasitiska rundmaskar med människa och däggdjur som naturliga värdar. Maskarna blir upp till 4 millimeter långa. Arten Trichinella spiralis orsakar sjukdomen trikinos. Den drabbar människa, svin, vildsvin (1 av 10.000 i Sverige), varg (11%), lodjur (8%), räv (3%), björn och andra köttätare världen över. Även smittat hästkött förekommer. Infekterade djur visar inga symtom. Trikiner dör vid temperatur 55°C.

Hälsa: Larver i kött som frigörs i magtarmkanalen efter intag, utvecklas på några dagar till vuxna maskar, 1,5-4 mm långa. Honorna föder sedan dagligen allt ifrån hundra till tusentals larver som sprids i kroppen. I musklerna bildas en kapsel runt larven. I denna cystform kan trikinen leva i årtionden innan kapseln slutligen förkalkas och larverna dör. Om värddjur med levande larver dör, överlever larverna tills köttet ruttnat. Trikinos är mycket sällsynt förekommande i Sverige. Det största utbrottet av trikinos skedde i Blekinge 1961 med 338 fall orsakad av påläggskorv gjord av fläskkött. I modern tid har få fall rapporterats, vilka fått sin smitta utomlands till exempel från vildsvinskorv. Massiv infektion kan vara livshotande. Smittspridning sker inte mellan människor. Trikinos är anmälningspliktig enligt svensk smittskyddslagstiftning. Utbrott utreds av kommunens miljökontor för att finna smittkälla.

  • Smittkälla: Största smittrisk i Sverige är obesiktigat kött från vildsvin och förtäring av dåligt tillagat griskött i andra länder.
  • Symptomen: Sjukdomsbilden varierar från milda eller symtomfria fall till svåra, dödligt förlöpande tillstånd. Symtomen beror på infektionsdosen. Reaktionen är några dagars buksmärtor och diarré, senare muskelvärk. Värken kan vara mycket svår och i värsta fall förhindra minsta rörelse, till och med andning och tungrörelser kan slås ut. Nagelblödning, ögonsvullnad och feber kan också tillstöta. Inkubationstiden är 1-4 veckor, beroende av infektionsdos.
  • Diagnos: Kliniskt diagnos är svår på grund av sjukdomens sällsynthet. Sjukdom kan fastställas med "differentialdiagnoser" (läs mer > Internetmedicin.se).
  • Behandling: De flesta trikinospatienter tillfrisknar utan behandling. Vissa mediciner kan ordineras. Ingen behandling finns sedan masken väl nått muskulaturen.
  • Förebyggande: Ät inte obesiktigat kött (vildsvin), ej heller olagligt importerat kött. Var aktsam vid utlands­resor, speciellt i österled och till Balkan. Se till att köttet är välstekt, till minst 67 ºC. Frysning är däremot ett osäkert sätt att ta död på maskarna.


ANDRA MASKINFEKTIONER

  • Springmask (Enterobius vermicularis) är den vanligaste maskinfektionen i Sverige och förekommer hos 10–30 % av förskolebarn, mera sällan hos vuxna. Springmask är svår att utrota på daghem och i liknande miljöer. Sparsam infektion ger ofta inga symtom. Massiv infektion som främst ses hos barn kan ge nattlig störande klåda från stjärtöppningen där masken lägger sina ägg. Millimeterstora långa maskar kan ses i avföringen. Behandling sker med engångsdos av mebendazol. God hygien minskar spridningen.
  • Spolmask (Ascaris lumbricoides) är en vit, 6-8 centimeter lång tarmparasit. Hundar och katter har egna spolmaskvarianter som inte kan utvecklas fullt ut hos människan. Smittspridning gynnas av gödsling med avföring. Förekommer främst i länder med låg hygienisk standard och är numera ovanlig i Sverige. Lindrig infektion ger i regel inga symtom. Infektion med spolmask kan effektivt behandlas med läkemedel.
  • Övriga maskinfektioner som piskmask, hakmask, dvärgtrådmask, vilka är vanlig i utvecklingsländer, liksom maskar från djur se Internetmedicin.se.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-09

Läs mer

Vildsvin, vildsvinskött }

Internetmedicin.se

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj