Fransk styckning gris

Fransk styckning gris

(Tête et épaule de porc: Joue de porc, Échine de pork, Côtes échine, épaule de porc, Palette de porc, épaule san jarret, Épaule de pork, épaule de porc picnic, picnic de pork, Plat de côtes de épaule, George de porc, Jarret de porc, Jambonneau jarret, Pied de porc, Longe et poitrine: Longe de porc, carré côtes, côtes seconde, côtes premiers, côtes filet de pork, milieu de filet, filet mignon de pôrc, poitrine de porc, mouille de porc, plat de côtes, travers de côtes)

Fransk översättning Découpe de porc

Fransk styckning liksom alla franska matbegrepp är tämligen distinkta och entydiga. Notera att "côtes" = revben. Till exempel är Côtes filet = fläskkotlett och Plat de côtes = revbensspjäll. Filet = benfri kotlett. Läs mer, se styckdetaljer i högerkolumnen.

Tête et épaule:
 • TETÊ: = huvud. Joue de porc = fläskkind.
 • Échine de porc (Côtes échine) = svensk karré.
 • ÉPAULE DE PORC (épaule san jarret) = bog, bogstek (utan lägg).
 • Palette de porc = bogbladsstek.
 • George de porc (épaule de porc picnic) = bringspets, picknicbog.
 • Plat de côtes (de épaule) = tjocka revbenen.
 • Jarret de porc ("halsen") = den smalare nedre delen på fläsklägg. Jambonneau ("skinkdelen") är den köttigare delen ovanför. Hänger oftast ihop och benämns Jambonneau jarret, eller bara kort och gott Jarret. 
 • Pied de porc = grisfot.
 • Lard de poitrine, poitrine de porc ("bröstfläsk") = bogfläsk.

Longe et poitrine:

 • LONGE DE PORC (Carré de porc) = kotlettrad, alltså inte detsamma som svensk karré. Côtes seconde = främre biten som motsvarar entrecote på ko. Côtes premièrs = bakre biten av kotlettraden motsvarar biffen på ko. Carré filet är däremot = rostbiffen.
 • Côtes filet de porc = fläskkotlett ("filé med revben").
 • Filet de porc (du désossage du Carré) = ytterfilen, benfri kotlett. Mileu de filet = mittbiten.
 • Filet mignon de porc = fläskfilé.
 • POITRINE DE PORC (poitrine = bröst, bringa) = fläsksida. Poitrine désossée os par os = rakskuren benfri fläsksida. Mouille de porc = bakre delen av fläsksidan.
 • Plat de côtes (de poitrine)  = tunna revben.
 • Travers de côtes de porc = kamben.
 • Lard de ventre, ventre de porc ("magfläsk") = sidfläsk.
 • Lard de bardière, bardière de porc, lard de dos ("barderingsfläsk, ryggfläsk") = ryggfläsk, späckplatta.

Jambon:

 • JAMBON = Skinka.
 • Carré filet de porc = rostbiff.
 • Pointe (de longe) de porc = rumpstek.
 • Jarret et pied = lägg och fot (se ovan).

© Kunskapskokboken. Reviderat 2018-09

Läs mer

Film: Découpe du Porc