Slow Cooker

Slow Cooker

(långsamkokning, CrockPot)

Engelsk översättning Slow cooker, slow cooking

Fransk översättning cuisson lente

Italiensk översättning cottura lenta

Tysk översättning langsam kochen

Spansk översättning cocción lenta

Slow cooking innebär att tillaga mat under lång tid på låg värme. Den långsamma och fuktiga tillagningssättet passar väl för kött som behöver långkokas, till exempel framdelskött av nöt. Jämför "sous vide" (läs mer > vakuumkoka).

Slow cooker ("långsamkokare") är ett elektriskt kokkärl som innebär att tillaga mat på låg värme under lång tid, upp till 12 timmar, utan att behöva övervakas. Det är en elektrifierad gryta med lock, ibland tvådelad, som används till att sjuda mat i 80-95°C. Långsamkokare är vanliga i amerikanska hushåll, där man sätter igång kokaren innan man går till arbetet för att sedan komma hem till en färdig måltid. En slow cooker kan vara en "kombo" med tryckkokare (se dito). En äldre motsvarighet är den klassiska lergrytan (läs mer > Lergryta).

Crock-Pot (amerikanskt varumärke) är en variant av slow cooker.

Kunskapskokboken. Reviderat 2019-11

Läs mer

vakuumkoka

Tryckkokare

Lergrytor

Johan Hedberg bjuder på långkok

Recept med Slow Cooker

Det finns 1 recept med Slow Cooker