Engelsk översättning cook box for hot holding

Fransk översättning marmite norvégienne

Italiensk översättning scatola per cottura calda

Tysk översättning Kochbox zum warmhalten

Spansk översättning caja de cocción para mantener caliente

Koklåda är en anordning från förr avsedd för varmhållning av rätter, främst i värmebesparande syfte. Den färdigkokta maten i sin kastrull, till exempel en stek, sattes ner i koklådan inbäddad med hö. I början av 1900-talet propagerades för användandet av koklådor. På 1920-talet lanserades elektriska koklådor. Särskilt under de båda världskrigen var koklådor vanliga. Med tiden började man dock uppmärksamma att den långa koktiden förstörde matens vitaminer, men ännu på 1950-talet förekom koklådor ganska flitigt. Källa: Gunnar Carlquist, Svensk Uppslagsbok.

Kunskapskokboken. Reviderat 2019-11