Parasiter i fisk

Fotograf/bild: Kelly, Wikipedia

Parasiter i fisk

(anisakislarver, anisakiasis)

Latin: diphyllobotrium latum

Parasiter är organismer som lever i eller på en annan levande organism, som den skadar. Parasiter är till exempel maskar, löss, kvalster och encelliga djur. Parasitsjukdom från fisk är främst anisakiasis.

ANISAKIASIS FRÅN SALTVATTENSFISK

Anisakiasis är sjukdomen som orsakas av anisakislarver. Larverna förekommer i bukhålan på fiskar som sill, makrill och torsk. Det är viktigt att bukhålan på fisken avlägsnas efter fångst, just för att förhindra att larverna sprider sig till köttet. Sjukdomen  förekommer främst i länder där man ofta äter rå, lätt inlagd eller saltad fisk, som i Japan (sushi, sashimi) , Nederländerna (jäst sill) och Sydamerika (ceviche). I Sverige bland annat från torsklever. Läs mer > Om fiskhälsa.

Hälsa: Larver överförda till människa via maten leder till tarminfektion. Några timmar efter smitta försöker den centimeterlånga masken borra sig genom tarmväggen, vilket den inte lyckas med. Den fastnar och dör. Kroppens immunförsvar attackerar och omgärdar larven, vilket hindrar matsmältningen och ger upphov till svåra buksmärtor. Antalet insjuknade fall har över tid minskat tack vare ökad medvetenhet och bättre dialysmetoder. Risken i Sverige är låg. I Nederländerna skall all sill numera frysas, vilket medfört att smittan försvunnit. Att äta tillagad smittad fisk kan ge allergiska reaktioner, trots att masken dödats.

  • Smittkälla: Masken förekommer mer frekvent i fiskar som sill, makrill, torsk­fiskar och bläckfisk. Liten risk i lax, tonfisk och svärdfisk. Förekommer inte i fisk som lever i vatten med låg salthalt, masken behöver sältan i sin livscykel.
  • Symtomen av smitta är buksmärtor, illamående och diarré.
  • Diagnos ställs genom visuell analys av avföring eller av tarmvävnad.
  • Behandling: Masken självdör i magen, så behandling sker av symptomen. Ibland kan tarmvred uppstå vilket kräver operation.
  • Förebyggande: Rensa bukhålan på nyfångad fisk. Att grava, hårdsalta, lägga i ättika eller röka fisk ger endast ett visst skydd. Masken dör vid upphettning över 60°C, eller om fisken fryses två dygn i högst -18°C. Upp till en vecka behövs om temperaturen är högre i frysen. Glöm inte bort att era husdjur också kan bli smittade av rå fisk.


DIPHYLLOBOTRIM LATUM-SMITTA FRÅN SÖTVATTENSFISK

Diphyllobotrium latum är en bred bandmask eller binnikemask, vilken förekommer i sötvattensfisk som gädda, abborre och lake. Människan smittas av att äta sådan fisk rå, gravad, inlagd eller rökt. Masken dör vid ordentlig upphettning. Smitta är ovanligt. Masken orsakar sällan nämnvärda besvär och avlägsnas med avmaskningsmedel.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-01

Läs mer

Om fiskhälsa

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj