Ugnstermometer

Ugnstermometer

(Testa ugnens värme)

Ugnstermometrar mäter ugnens innertemperatur från 50 till 300°C. Rätt temperatur är viktigt vid matlagning och tidsåtgång. Den ugn som du har ger troligtvis inte helt rätt temperatur enligt gradanvisningen, i synnerhet inte inledningsvis. När lampan slocknar är temperaturen i ugnen lägre än vad som anges på gradskivan (se tabeller nedan). Det är väl värt att inhandla en enkel ugnstermometer, kostnad under 50-lappen, som lämpligen hängs på sidoställningen i ugnen. Med en sådan kan man kontrollera ugnens verkliga temperatur. Det är också lärorikt att se hur mycket temperaturen sjunker när varan sätts in, eller när man öppnar luckan. Se recept med ugnstermometer, klicka på "recept" till höger om bilden ovan.


Norm tidsåtgång i modern elektrisk hemmaugn för att uppnå rätt ugnstemperaturer (utan lucköppning):


 Inställning stilla värme

Ugn 100°C

Ugn 125°C

Ugn 150°C

Ugn 175°C

Ugn 200°C

Ugn 225°C

 Lampan slocknar efter

4 min

6 min 

10 min

13 min

16 min

22 min

 Verklig temperatur

-

60°C

100°C

140°C

175°C

210°C

 Rätt tidsåtgång

10 min

12 min

14 min

16 min

20 min

25 min

Ungnar fungerar väldigt olika. Äldre ugnar fungerar sämre. Testa därför din egen ugn med hjälp av en ugnstermometer.

 Inställning varmluft

Ugn 100°C

Ugn 125°C

Ugn 150°C

Ugn 175°C

Ugn 200°C

Ugn 225°C

 Lampan slocknar efter

 3 min

 5 min 

7  min

10 min

13 min

18 min

 Verklig temperatur

60°C

90°C

120°C

150°C

180°C

215°C

 Rätt tidsåtgång

 5-6 min

7 min

10 min

12 min

15 min

23 min

Källa: Kocksskolan.

Generell regel (utan ugnstermometer): Låt ugnen värma upp i 30 minuter innan varan sätts in i ugn.
Då är ugnen väl uppvärmnd inklusive väggarna.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-11


Läs mer

Stektermometer

Tidtagare

Ugnar

Recept med Ugnstermometer

Det finns 2 recept med Ugnstermometer