salt smak

salt smak

(1. sälta, salt smak 2. salta 3. salthalt)

Engelsk översättning 1. salty, saltiness 2. to salt 3. salinity

Fransk översättning 1. salé 2. saler 3. salinité

Italiensk översättning 1. salato 2. salare 3. salsedine

Tysk översättning 1. salzig 2. salzen 3. Salzigkeit

Spansk översättning 1. salado 2. salinidad 3. salar

Varan salt (fr. sel) läs > Om salt, koksalt.

  1. Sälta, salt smak (fr. salé). Sälta är en av grundsmakerna. Läs mer > Grundsmaker.
  2. Salta (fr. saler) t.ex. maten.
  3. Salthalt (fr. salinité) = andel lösta salter i en vätska, t.ex. havsvatten eller blod. Läs mer > Om salt, koksalt.

Spicken = gammalt ord för saltad. Vanligtvis torkad eller rökt mat som saltats, t.ex. spicken sill (se > Inlagd sill), spicken korv (se > Spickekorv), spicken skinka.

Saltkonservering, insaltning, rimma, spränga, saltlake se > Om insaltning, saltkonservering.

Saltkar/saltströare se > Kryddkvarnar.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-01

Läs mer

Grundsmakerna

Om salt, koksalt

Smak

besk smak

sur smak, surhet

söt smak

Färdig inlagd sill

Spickekorv

Om insaltning, salta in

Kryddkvarnar

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj