Portionsstorlek

Fotograf/bild: Mattias Pettersson, Umeå Universitet ¤

Portionsstorlek

(Portionsvikt = tillagad vikt, hög och låg portionsvikt, normalportion = 450 gram)

Portionsstorlek uppmärksammas sällan. Det slarvas mycket i recept, ibland är portionsmängden väldigt liten eller väldigt stor. Vad som är normal portionsmängd vet få. Dietkokboken är troligtvis ensam om att ha ett system som automatiskt räknar ut portionsstorleken för recept, som naturligtvis avser tillagad vikt. Hänsyn tas till svinn/puts och tillagningsmetod. Alla recept beräknas automatiskt inklusive medlemmarnas inlagda recept. Dietkokboken kontrollerar att alla recept (undantaget medlemsrecept) har rimliga portionsvikter och kalorimängder (läs mer > Kalorier recept). 

Receptinläggning: För att få rätt portionsvikter, energi- och näringsvärden måste man göra följande.

  •  Välja rätt ingredienser och enhet till exempel Anka med skinn eller Anka utan skinn. Det gör stor skillnad. Rätt mängd är naturligtvis också viktigt. Gramangivelse ger bästa resultat, medan "styck" och liknande ger viss osäkerhet. Det finns över 8000 ingredienser i systemet, så man hittar nästan alltid det man söker.
  • Tillagningssätt: Markera i ruta "rå", "kokt", "stekt" eller "äts ej". Varor minskar eller ökar i vikt beroende på tillagningssätt. Vissa varor äts inte, till exempel en marinad eller vattenmängden till kokning av kräftor.
  • Portioner: Ange antal portioner korrekt. Glöms ofta bort varvid "default" 4 portioner anges. När man lagt in alla ingredienser bör man kontrollera portions- och energimängd att de är rimliga och justera vid behov.


HÖG OCH LÅG PORTIONSVIKT

Dietkokboken är sannolikt ensam om att veta vad normal portionsvikt är i recept. Våra recept representerar ganska väl vad svensken konsumerar och vad som anges i olika myndighetsrapporter. Vi samkör alla recept varvid vi kan konstatera följande för huvudrätter. En normal portionsvikt för en lunch eller middag är 400-500 gram (tillagad vikt). Soppor innehåller mycket vatten och har därför högre genomsnittsvikt. Medelvärde 600 gram (500-700). Huvudrätter under 300 gram och soppor under 500 gram är snarare en förrätt eller lätt måltid än en huvudrätt.

 

 Huvudrätter

 Soppor

 

 

Portion g

Antal

Portion g

Antal

 Mkt lågt

200-

14%

400-

10%

 Lågt

300-

27%

500-

22%

 Normal

400-

29%

600-

31%

 Högt

500-

19%

700-

15%

 Mkt högt

600-

11%

800-

22%

 Medelvärde

450

(400-500)

600

(550-650)

Fördelning huvudrätter enligt Dietkokbokens receptdatabas 2016.

En normalportion ger ofta, men inte alltid, en rimlig energimängd för en genomsnittsperson att behålla energibalansen (bibehållen vikt). Läs mer > Dietmetoden.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Läs mer

Kalorier i recept

Dietmetoden

GI i recept

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj