Planera, plantera, vårda

Fotograf/bild: Skillnadens Trädgård

Planera, plantera, vårda

Pågående arbete, text ej klar.


PLANERA

Komponera (traditionellt, potager)
Växelbruk (jordtrötthet)
Bädd (djupbädd), drill (åsar)
Kompaktodling, mellan-, överlappande & successiv kultur. 
Kvadratodling
Odlingslimpa
Växtstöd
Kanter och gångar


PLANTERA

Förbereda
Förodla, förkultivera, skola om, avhärda.
Fröodla (Vårsådd, höstsådd) såbrätte, radsådd, bredsådd.

När jorden rett sig, plantera i varm jord.
Föröka, stickling, avläggare, plantdelning, självsådd. 19362


VÅRDA

Gallra

Luckra

Vattna
Gödsla

Ogräsbekämpning

Växtskydd

Läs mer

Skapa en örtträdgård

Miljövänlig ogräsbekämpning