Odla på balkongen eller inne

Fotograf/bild: Katarinas Penna & Spade

Odla på balkongen eller inne

(odla på terassen)

Att odla nyttoväxter på balkongen, terassen eller inomhus är nästan liktydigt med att odla i kruka. I princip kan man odla det mesta som inte är alltför platskrävande. Inomhus handlar det i praktiken om att odla kryddväxter. På balkongen kan man ta ut svängarna mer beroende på utrymme. Fundamenta är jordvolym, näring, bevattning, och dränering.

Läge: På balkong och terass handlar det om vindskydd och vädersträck. Blåsiga lägen är inte bra, och ljusinsläppet måste vara god stora delar av dagen. Rena söderlägen och inramade balkonger kan bli för varma för vissa växter.


SORTVAL

Inomhus: Bäst och vanligast inomhus är att odla några örtbladkryddor, med fördel t.ex. basilika som kräver mycket värme och som är lite svårodlad ute i kallare klimat. I stort sett kan alla örtkryddor väljas utifrån egen smak. Groddar odlar man endast innomhus. Växtskott t.ex. kryddkrasse och minisallat t.ex. baby roman kan med fördel odlas inne. Vill man odla sallat rekommenderas någon plocksallat. Läs mer via länkarna nedan.

På balkongen eller terassen: En kruka med några utvalda kryddväxter är att rekommendera. Plocksallad kan ge skörd hela säsongen. Det finns frömixer att köpa som ger variation. Har man plats och rätt odlingsförutsättningar kan man odla t.ex. tomater, paprika eller någon kålväxt. Som kuriosa kan man odla ett litet träd t.ex. citron. Läs mer via länkarna nedan.

Tips! Sallater och örtbladkryddor säljs i handeln i små plastkrukor och har en tendens att vissna fort. Detta avhjälps med att helt enkelt plantera om dem i en större kruka. Vattna ofta och rikligt, i synnerhet basilika.


KÄRL & JORD

Planteringskärl: Stora krukor som rymmer riklig med jord (minst 5 liter) är bättre än små. Fukten bevaras bättre och rötterna kan rota sig väl. Plantera hellre flera sorter i en kruka än i flera krukor. Krukor skall vara vida upptill utan invikt kant och avsmalande nedåt. De måste tåla minusgrader om de skall stå kvar över vintern. Oglaserade lerkrukor torkar ut snabbt och är oftast mindre frosttåliga än glaserat stengods, eftersom de suger åt sig fukt. Trä- och plastlådor är alternativ eller komplement till krukor. Det finns även självvattnande kärl, bra om man reser bort. Kärlen skall ha ordentliga dräneringshål, gärna en bit upp på sidan så att ett litet vattenförråd kan bli kvar i botten.

Jordmängd: Beräkna minst 1,5 – 2 liter jord per planta. Fleråriga växter kräver betydligt mer om de ska klara vintern och växa till sig. Ett fruktträd kan behöva 100 liter eller mer.

Jordmån: Val av jord är lite beroende av vad man odlar men generellt gäller att den ska vara näringsrik och vattenhållande men samtidigt porös och gärna lite grov så den inte packar sig. Använd egen fin kompostjord eller planteringjord som finns att köpa. Jorden bör innehålla en hög andel ljus torv och lite hönsgödsel eller långtidsverkande gödelsmedel kan vara bra att tillsätta. Lägg ett dränerande lager på 3–5 cm av lecakulor, grus eller tegelkross i botten och fyll på med jordblandningen. Det finns även färdigblandad specialjord avsedd för krukodling att köpa.


SÅDD, PLANTERING

Frösådd och plantering av plantor sker på samma sätt som på friland.

Frösådd & gallring

Luckra jorden lätt om den stått i krukan en längre tid. Sängen görs jämn och fast. Lägg gärna ett tunnt lager såjord på toppen. Gör en såfåra med finger eller käpp och sprid ut fröna glest i fåran. Täck över med lite jord och tryck till lite lätt. Vattna. Gallra efter några veckor när bladen har blivit några centimeter höga.

Frön börjar gro från +5°C. Högre temperatur än 20°C hämmar groddningen och vid temperaturer över 25°C vill sallatsfrön vanligtvis inte gro. Optimal groningstemperatur är 15-20°C, då gror fröna på mindre tid än en vecka. Om frön inte gror beror det i allmänhet på för hög värme.

Plantering

Plantor genomvattnas ordentligt före plantering. Även krukor köpta i livsmedelsbutiker kan omplanteras. Max 3/4 av krukklumpen bör täckas med jord. För djup plantering ökar risken för svampangrepp. Tryck till lätt så att plantan har bra jordkontakt. Vattna. Utsätt inte plantorna för starkt solljus direkt efter plantering.

Frostkänsliga växter som förgrotts kan behöva härdas gradvis innan de planteras ut på våren. Sätt ut torvkrukorna fler och fler timmar varje dag i ett par veckor.


UNDERHÅLL

Bevattning: Krukodling av köksväxter behöver mycket vatten. Bladgrönsaker får aldrig torka ut. Se respektive köksväxt.

Jord och gödsling: Varannan vecka bör näring tillföras om inte långtidsverkande gödselmedel tillsatts vid planteringen. Vattengödsla med flytande växtnäring eller några korn hönsgödsel. Är plantan långtidsgödslad från början väntar man 1-2 månader. Fleråriga växter behöver lite ny jord på våren. Skrapa av det övre jordlagret och fyll på ny näringsrik jord. Lyft upp jordklumpen och se om den är helt tät av rötter. Då är det dags att byta till en större kruka.

Växtskydd: Se respetive köksväxt.


SKÖRD & FÖRVARING

Behåll hjärtbladen på kryddörter och minigrönsaker så växer det ut nya stjälkar och blad. Skörda de yttre bladen på plocksallat så fortsätter den att producera blad. Man kan så och plantera nytt mellan andra frodande växter i krukan.

Förvaring: Krydväxterna förvaras naturligtvis bäst på plantan så länge bladen inte blir för grova eller frukterna övermogna. Nyskördat är godast. Skördade bladgrönsaker förvaras i kylskåp så kallt som möjligt. Tomater förvaras svalt inte i kylskåp. Gurka och paprika i kylsval (+10/12°C). Se i övrigt respektive köksväxt.

Läs mer

Odla groddar

Odla tomater

Odla bladkryddor

Odla skott

Odla minisallat

Odla plocksallat

Odla paprika & chili

Odla i staden