Ekologisk odling på gården Lilla Bjers, Gotland

Fotograf/bild: Lilla Bjers, Gotland

Ekologisk odling ¤

(ekologiskt jordbruk, ekologiskt lantbruk, alternativ odling, ekologisk djurhållning)

Engelsk översättning organic farming

Fransk översättning l´agriculture écologique

Italiensk översättning agricoltura ecologico

Tysk översättning ökologischen Landbau

Spansk översättning agricultura ecológica

Ekologisk odling innebär att nyttja lokalt förnybara resurser där handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel inte används. Avsaknad av kemikalier och ökad variation bidrar till större biologisk mångfald på åkermarken och i dess närmaste omgivning. Skördarna blir generellt lägre vilket kompenseras med högre pris eller användning av större arealer. Växtnäring och växtskydd baseras på allsidig växtföljd där vall eller andra gröngödslingsmetoder har särskild betydelse. Av den ekologiskt odlade arealen används ungefär 60 % som slåtter- och betesvall och 20 % för spannmålsodling. Ekologiskt lantbruk helt utan djur är relativt ovanligt. Ekologiska djurhållning fungerar som en integrerad del av produktionssystemet på gården. Antalet djur anpassas till gårdens förmåga att producera foder. Djuren förser gården med stallgödsel. Källa: NE

Åkerareal Sverige: Andelen åkermark med ekologisk odling steg från närmare 0 år 1990 till 20% toppåret 2006. Därefter har andelen gått ner till 16-17% fram till 2012. Andelen certifierad ekologisk åkerareal har stigit från noll 1995 till knappt 15% 2012. Andelen är högst i Jämtlands (35%) och Värmlands län (31%) och lägst i Skåne (5%), Blekinge (8%) och Hallands län (8%). Regeringens mål på 20% år 2013 har inte uppnåtts. Källa: Naturvårdsverket.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-02

Läs mer

Ekologiskt odlad mark