Om skotsk grainwhisky

Om skotsk grainwhisky

(single grain whisky)

Skotsk grainwhisky görs av en jäsbar vört till största delen bestående av omältade sädesslag vanligtvis majs eller vete. 

Grainwhisky destilleras i s.k. kolonnpanna, dvs i flera sammanhängande pannor. Kolonnmetoden ger sprit med hög alkoholhalt och renhet, som blir neutral i smaken.

Grainwhisky mognar snabbare än maltwhisky, men måste liksom all skotsk whisky lagras i minst 3 år.  


Ren grainwhisky är relativt ovanlig i handeln, men förekommer som single grain (single=från endast ett destilleri). Mer än hälften av all skotsk whisky är grainwhisky, men den används nästan uteslutande till olika blends.

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj