Vitaminer

Fotograf/bild: Beauty Through Strengt

Vitaminer

(essentiella vitaminer, fettlösliga vitaminer, vattenlösliga vitaminer, vitamin U, -Methylmethionine)

Latin: Vitaminum

Engelsk översättning vitamins

Fransk översättning vitamines

Italiensk översättning vitamine

Tysk översättning Vitamine

Spansk översättning vitaminas

Vitaminer är livsnödvändiga organiska ämnen, som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas inom kroppens ämnesomsättning. De avviker kemiskt från huvudbeståndsdelarna i födan och de behövs endast i mycket små mängder (milligram eller microgram, dvs 1000-dels eller miljondels gram). Vitaminer är till sin sammansättning helt olikartade och inte alls besläktade med varandra. Det finns 13 livsviktiga (essentiella) vitaminer, fyra är fettlösliga (A, D, E och K), åtta är vattenlösliga (C-vitamin och B-vitaminerna). De fettlösliga fordrar tillräckligt med fett i kosten för att tas upp av kroppen. De vattenlösliga innehåller ofta olika mineraler. Läs mer > se högerkolumnen.

Vitaminer i maten: Maten i västvärlden innehåller vanligen fullt tillräckligt med vitaminer. För friska människor som äter allsidig kost finns det ingen anledning att äta extra vitaminer. Vitaminöverskott har ingen verkan. Däremot är vitaminbrist ett stort problem i utvecklings­länder. Vid tillagning försvinner en del av vitaminerna (läs mer > Vitaminförluster).

Hälsa: Brist på vitaminer orsakar bristjukdomar, till exempel skörbjugg i brist på C-vitamin och engelska sjukan (rakit) i bist på D-vitamin. Normalt får man i sig alla vitaminer via maten och bristjukdomar är sällsynt i Sverige. Vissa grupper kan behöva extra tillskott främst havande och ammande kvinnor, nyfödda, gamla eller individer med nedsatt immunförsvar. A- och D-vitamin är olämpligt att överdosera, till och med farligt för att de lagras i kroppen och är svåra att utsöndra (läs mer > se respektive vitamin).

Antioxidanter: Vissa vitaminer är utmärkta antioxidanter. Läs mer > Antioxidanter.

Vitamin U (S-Methylmethionine): Det finns en så kallad vitamin U som inte är en vitamin i vanlig bemärkelse. Det är ett ämne som kroppen producerar själv i tillräcklig utsträckning. Förekommer ibland som "undergörande" magmedel i hälsokostbranschen tillverkad av en unik kålsort som växer i de nicaraguanska bergen.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-06

Läs mer

Vitaminförluster

Antioxidanter

Livsmedelsverket

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj