Rörglas används för de drinkar som skall röras med is och sedan silas upp i glas. M.a.o. behövs en barsked med långt skaft och en cocktailsil som komplement till detta verktyg. Ett rörglas rymmer vanligen 0,5, 1, eller 2 liter.

Barsked skall ha ett långt skaft och används främst till att röra drinkar. Vissa barskedar har en klump i övre änden som kan fungera som en muddler (se > Muddlare).