Kylskåp & frysar, bild Electrolux

Fotograf/bild: Electrolux ¤

Kyl, sval, frys

(1. kylskåp 2. svalskåp 3. frysskåp, frysbox 4. frysfack, isfack 5. frosta av, 6. jordkällare, potatiskällare)

Engelsk översättning 1. refrigerator, fridge 2. cooler 3. freezer 4. chest freezer 5. defrost

Fransk översättning 1. réfrigérateur, frigidaire, frigo, 2. frigorifique 3. congélateur, surgélateur 4. congélateur coffre 5. dégivrer

Italiensk översättning 1. frigorifero, frigo 2. ? 3. congelatore verticali 4. congelatore horizontal

Tysk översättning 1. Kühlschrank 2. ? 3. Gefrierschrank 4. Gefriertruhe 5. enteisen

Spansk översättning 1. nevera, refrigerador 2. frecquera 3. congelador vertical 4. congelador horizontal 5. descongelar

Kylskåp utvecklades i början av 1900-talet och blev allmänt förekommande i svenska hushåll under andra hälften. På 1800-talet hade finfolket isskåp och kallskafferier som fungerade tack vare kallt rinnande vatten. De första iskällarna skapades runt 1750 av arkitekten Carl Hårleman, men de var inte avsedda för mat utan för att kyla öl.

Det första fungerande hushållskylskåpet tillverkades 1913 i Chicago av märket Domeir och fick snabbt flertal konkurrenter på den amerikanska marknaden. År 1922 uppfanns det första kylskåpet utan rörliga delar av de svenska ingenjör Baltzar von Platen och Carl Munters. Företaget Elektrolux var snabb på att utveckla idén och blev marknads­ledande i Europa. 1970 hade 60% av de svenska hushållen ett kylskåp med inbyggt frysfack. Frysboxen introducerades på 1950-talet.

  1. Kylskåp, kyl (réfrigérateur) är ett värmeisolerat skåp försett med kylapparat. Ett modernt kylskåp skall klara förvaring av matvaror i temperaturintervallet +1°C till +8°C. Färskvaror som kött och fisk bör som regel förvaras så nära 0°C som möjligt och helst inte över +4°C. För hög temperatur försämrar snabbt varors kvalitet. Äldre och små kylskåp har ofta ett litet "frysfack" (isfack).
  2. Svalskåp, sval (fr. frigorifique) är ett förvaringsskåp liknande ett kylskåp, men som håller högre temperatur (8-15ºC). Svalskåp är bl.a. lämpliga för upptining av mat och för förvaring av viss frukt t.ex. banan och vissa grönsaker t.ex. tomater vilka tar skada i kylskåp (läs mer > Förvara grönsaker, rotfrukter och frukt). Vinskåp (se > Vinkylare) är en form av svalskåp, liksom den gamla jordkällaren (potatiskällaren).
  3. Frysskåp, frys (fr. congélateur, surgélateur) är värmeisolerade skåp avsedda för förvaring av matvaror vid temperatur -18 °C eller lägre. Skåpen öppnas med dörr. Plastlådor i skåpet är energieffektivt, kylan har svårare att rinna ut. Matvaror skall aldrig frysförvaras över -18°C och helst vid ännu lägre temperatur. Vid -30°C kan varor förvaras ungefär dubbelt så länge som vid -18°C. Infrysning skall ske vid så låg temperatur som möjligt, allra bäst vid -32°C.
  4. Frysbox (fr. congélateur coffre) är en variant av frysskåpet. En box har lock på ovansidan vilket ger energibesparing därför att kylan bättre bevaras vid inlägg och uttag av varor. Överskådligheten i en frysbox är sämre än i  ett frysskåp. Frysbox lämpar sig bäst för långtidsförvaring av frysvaror.
  5. Frosta av (defrostera): Frost = finkornig isbildning av fukt som bildas i kyl- och frysskåp. Skåpen måste "frostas av" emellanåt. Moderna skåp som defrosterar sig själva förekommer.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-02

Läs mer

Förvara grönsaker, rotfrukter och frukt

Förvara frukt och grönt i kylskåp?

Frysa och tina fisk, skaldjur

Infrysning bröd, frystid bröd

Om djupfrysning

Frysa och tina kött

Frysa och tina fågel