Gråärt, åkerärt

Fotograf/bild: Handbok Alternativ.nu

Gråärt, åkerärt

(fodergråärt)

Latin: Pisum sativum var. arvense

Gråärt (Pisum sativum var. arvense) är en variant av arten ärt (läs mer > Om ärter). Den innehåller garvsyra som gör att de svartnar vid kokning. Gråärt var tillsammans med blåärt de ärter som först odlades i Sverige. Det finns många olika sorters fodergråärt, varav åkerärt är den vanligaste. Ärten är tämligen härdig och kan odlas långt norröver.


SÅ ANVÄNDS GRÅÄRT

Gråärt används främst som foderväxt och är en viktig proteinkälla till husdjur. Förekommer ibland som människoföda.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2018-01

Läs mer

Om ärter

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj