Eten, förr benämnt etylen, är en färglös gas som fyller flera viktiga funktioner i växter. Det handlar både om tillväxten, utvecklingen och åldrandet i växten. Etylen produceras i hela växten men främst i rötter, skottspetsar, blommor och frukter. Eten gör att växten upptar mycket syre under fruktmognaden, färgen ändras och stärkelse ombildas till socker. Speciellt snabbmognande ("klimateriska") frukter som äpple, päron, tomater och avokado avger mer etengas än andra växter. Även grönsaker som gul lök och vitkål, samt rotsaker som morot producerar eten. Många frukter skördas innan de är fullt mogna och det är under själva mognaden som etengasavgången blir extra hög. Också vid de nedbrytningsprocesser som sker på skadade eller angripna grönsaker uppstår en stark etylenbildning. Barrväxter t.ex. julgranen och rökare avger också etengas.

Etengas är skadlig för många blommor och grönsaker, samt för vissa rotfrukter och frukter till exempel bananer. Snittblommor som liljor, nejlikor och rosor vissnar i förtid nära snabbmognande frukter eller t.ex. julgranen. Bladgrönsaker och bladkryddor är generellt etengaskänsliga. Förvara alltså inte dessa nära t.ex. äpplen, päron och tomater. Andra grönsaker t.ex. purjolök och rotsaker kan också vara etenkänsliga, även de som producerar eten som morot och vitkål. Typiska etenskador är gula blad på purjolök, bladavfall på vitkål och en småbesk smak på morötter. Eten gör antagligen ingen större skada vid temperaturer under +5C och vid normal ventilation.

Man kan ibland påskynda en mognadsprocess. Genom att lägga omogna avokados nära äpplen eller tomater påskyndas avokadons mognad. Hos mango och ananas kan blomningstiden påskyndas och bli mer enhetlig om extra etylen tillförs växterna.

Läs mer

Förvara grönsaker, rotfrukter och frukt

Etenkänsliga blommor