Kruspalett

Fotograf/bild: Restaurang Gösta

Kruspalett

(krusspade)

Kruspalett är en variant av kruskavel (läs mer > Brödkavel) som används för att ge mönster åt mat, till exempel till att forma smörkulor. Det är två paletter av trä, varav ena sidan är räfflad (bild ovan). Förekommer också i skedform. Kruspaletter är svåra att få tag på numera. I mitten av 1900-talet var det nästintill standard att sådana smörkulor fanns på smörgåsborden och då vanligtvis staplade i pyramidform.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2018-06
Läs mer

Brödkavel