Matbiologi räkor

Fotograf/bild: Kunskapskokboken

Matbiologi räkor

(Överfamilj räkor 1. Småräkor, maxlängd 5 cm 2. Storräkor maxlängd över 5 cm)

Latin: Penaeoidea, Sergestoidea 1. Panaoidea 2. Aristeidae 3. Solenoceridae 4. Sergestidae

Engelsk översättning Superfamily shrimps 1. Small prawns, maximum length 5 cm 2. Large prawns maximum length over 5 cm

Fransk översättning Superfamille crevettes 1. Petites crevettes, longueur max 5 cm 2. Grosses crevettes, longueur supérieure 5 cm

Italiensk översättning Superfamiglia gamberi 1. Gamberoni, lunghezza massima 5 cm 2. Gamberi grandi lunghezza superiore 5 cm

Tysk översättning Superfamilie Garnelen 1. Kleine Garnelen, maximale Länge 5 cm 2. Große Garnelen, maximale Länge über 5cm

Spansk översättning Superfamilia gambas 1. Gambas pequeñas, longitud máxima 5 cm 2. Gambas grandes longitud superior 5 cm

Räkor är biologiskt kräftdjur i ordning Tiofotade kräftdjur. Som andra tiofotingar har de fem benpar, men på motsvarande sätt som för krabbor finns det "äkta" räkor och "oäkta". De oäkta har fyra synliga benpar, de två sista är förkrymta. Räkor är simmande kräftdjur till skillnad från krypande sådana, det vill säga humrar, kräftor, krabbor med flera (läs mer > Om kräftdjur)Det finns närmare 3.000 arter räkor spridda i alla hav, även i sötvatten. Läs mer > Räkor, jätteräkor.

Räkstorlek: Biologiskt anger man räkans storlek i centimeter (utdragen) och artens storlek med den maxlängd som vanligtvis uppnås. Kunskapskokboken skiljer på tre grupper.

  • Småräkor med maxlängd  högst 5 cm. Utgör flest räkor.
  • Storräkor med maxlängd över 5 cm. De som vanligen äts. 
  • Jätteräkor är storräkor, men med maxlängd över 15 cm.  
TEXT EJ KLAR

MATRÄKOR

Kunskapskokboken är inriktad på det fåtal räkor som främst är intressant ur matsynpunkt vilka finns i tre av fem biologiska familjer inom överfamilj Sergestoidea ("storräkor"). En art i familj Sergestoidea inom överfamilj Sergestoidea ("småräkor") är också intressant. 

Panaoidea är en familj med 48 släkten och cirka 200 arter Ett antal arter tidigare klassade som tigerräkor har bilogiskt flyttats till familjen.
  • Nordhavsräka 
  • Kungsräka 
  • Atlantisk vit räka 
  • Vannamei-räkan som är den mest odlade räkan i världen och som återfinns i svenska butiker. Läs mer > Vita räkor, Vannameiräkan.
  • Japansk tigerräka 

© Kunskapskokboken. Reviderat 2022-01
Läs mer

Om kräftdjur

Japansk räka

Nordhavsräka

Vita jätteräkor, Vannamei

Tigerräkor

Argentinsk, karibisk rödräka

Räkor, jätteräkor

Kungsräkor