Produktionen av potatis i världen blev närmare 400 miljoner ton år 2017, en ökning med 43% sedan 1961. Det har skett stora produktionsförändringar över tid. 1960 producerades över 4/5-delar av all potatis i Europa, 2017 mindre än 1/3-del. I resten av världen har produktionen ökat dramatiskt. Läs mer > Om potatis.

Utvecklingen 1961-2017 (se bild ovan): Produktionsutvecklingen har varit ganska dramatisk i världen. Produktion har minskat i Europa med 45% sedan 1961 (+/-0 sedan 2008). I resten av världen har en kraftig ökning skett med 445%, dock från en låg nivå 1961. Sammantaget för världen en ökning med 43%, vilket är lägre än befolkningstillväxten (+144%), vilket innebär att konsumtionen per person gått ner från 74 kilo per åt till 43 kilo (läs mer nedan > Konsumtion).

Produktion Sverige: Även Sverige har drabbats av kraftig produktionsnedgång över tid. Den svenska skörden 2018 av matpotatis beräknas till preliminärt 450.000 ton, vilket är lägre än de rekordlåga skördarna 2005, 2006 och 2007, men också jämfört med missväxtåren 1867 och 1899. År 2017 blev skörden 852,5 varav matpotatis utgör 2/3-delar (527.000 ton) och potatis för stärkelseproduktion 1/3-del (325.500 ton). Obärgad areal var detta år knappt 4% för matpotatis och 7% för stärkelsepotatis. Det är inte heller lätt att vara potatisbonde i Sverige!


VÄRLDENS POTATISPRODUCENTER


Den totala produktionen av potatis var närmare 400 miljoner ton 2017 (exklusive självhushållning), en ökning med 43% sedan 1961. Förändringen är väldigt olika i världen. I Europa minskade produktionen med 45%, medan den i övriga världen ökade kraftigt. 1961 hade Europa 82% av världsmarknaden, vilket sjunkit till 31% 2017. Sammantaget har produktionen i världen ökat mindre  (+43%) än befolkningstillväxten (+144%), vilket sammanhänger med minskad ­konsumtion i Europa (läs mer nedan). Största producentland är Kina med 26% av världsmarknaden, följt av Indien 13%.

 

Per invånare kg

 Potatis år 2017

Milj ton

Andel

Prod

Kons

2017/1961

 Nordamerika

24

6%

68

57

   +60%

 varav USA 82%

20

5%

62

52

 och Kanada 18%

  4

1%

120

101

 Mellanamerika

  3

1%

12

11

+476%

 varav Mexiko 62%

  2

0%

13

13

 och Guatemala 20%

  1

0%

32

29

 Kuba 5%

0,1

0%

13

12

 Sydamerika

17

4%

40

34

+151%

 varav Peru 28%

  5

1%

148

126

 varav Brasilien 22%

  4

1%

17

15

 och Colombia 17%

  3

1%

57

49

 och Argentina 14%

  2

1%

55

47

 Chile 8%

  1

0%

79

67

 Bolivia 7%

  1

0%

106

90

 Asien

196

50%

43

37

+738%

 varav Kina 51%

99

26%

70

60

 och Indien 25%

49

13%

36

31

 Bangladesh 5%

10

  3%

62

53

 Iran 3%

  5

  1%

63

53

 Turkiet 2%

  5

  1%

59

51

 Pakistan 2%

  4

  1%

21

18

 Kazakstan 2%

  4

  1%

 

195

166

 Europa

122

31%

164

140

   -45%

 varav Ryssland 24%

30

8%

206

176

 och Ukraina 18%

22

6%

502

427

 Tyskland 10%

12

3%

143

121

 Polen 8%

  9

2%

240

203

 Nederländerna 6%

  7

2%

434

280

 Frankrike 6%

  7

2%

113

  91

 Vitryssland 5%

  6

2%

678

574

 UK 5%

  6

2%

  94

  85

 Belgien 4%

  4

1%

 

386

238

 Sverige

0,9

0,2%

86

81

 Afrika totalt

25

6%

20

17

+1090%

 varav Algeriet 18%

  5

1%

111

95

 och Egypten 17%

  4

1%

  44

38

 Sydafrika 10%

  2

1%

  43

37

 Marocko 8%

  2

0%

  54

46

 Tanzania 7%

  2

0%

  31

26

 Oceanien

 2

0%

39

33

+127%

 varav Australien 70%

1,1

0%

45

38

 och Nya Zeeland 30%

0,5

0%

99

84

 Totalt 2017

388

100%

51

44

  +43%

 Totalt 2008

329

18%

>

ökning 2017/2018

 Totalt 1661

271

43%

>

ökning 2017/1961

Avser matpotatis och potatis till stärkelse.
 Källa: FAOSTATImport-export
: Handeln med potatis är mycket ringa mellan olika länder och när så sker är det huvudsakligen med grannländer.. Undantagen är främst Frankrike och Belgien som har en nettoexport närmare 20% vardera. Även Tyskland med nettoexport på cirka 10%. Nederländerna har också stor export, men nästan en lika stor import. Kuba importerar merparten av vad som förbrukas i landet.


KONSUMTION POTATIS 2017

Beräkning: Produktionsstatistiken omfattar matpotatis och potatis till stärkelse. Därför avser också konsumtionen detta. Till inhemsk produktion adderas import och export dras ifrån vilket ger landets förbrukning. Från detta dras svinn bort främst skal, vilket här skett med 15% för att få fram landets konsumtion. Stora konsumtionsskillnader mellan länder, till exempel Ukraina (434 kg/pers.) och Vitryssland (574 kg/pers.), har vi ingen annan förklaring till än att det kan bero på stor andel fattig befolkning. Som jämförelse kan nämnas att potatiskonsumtionen var extremt hög i Fattigsverige på 1800-talet.

Konsumtion av matpotatis och stärkelsepotatis per invånare:

 Konsumtion/person

2017

1961

Ändring

 Sverige

77

180

-57%

 Europa

140

368

-62%

 Övriga världen

33

16

109%

 Världen totalt

44

74

-41%

I Sverige är andelen matpotatis 2/3-delar och stärkelsepotatis 1/3-del.
Uppgift om fördelning i andra länder saknas i FAOSTAT:s statistik.


© Kunskapskokboken. Reviderat 2019-02

Läs mer

Om potatis

Produktion, konsumtion kassava

Produktion, konsumtion sötpotatis

Om rotsaker, rotfrukter