sur smak, surhet

Fotograf/bild: Science News for Students

sur smak, surhet

(surhet, pH-skala 1. sur smak 2. syrlig smak)

Engelsk översättning acidity, pH scale 1. acid 2. sour 3. sourish

Fransk översättning acidity, pH scale 1. sour taste 2. tart taste

Italiensk översättning acidità, scala del pH 1. sapore acido 2. sapore aspro

Tysk översättning Säure, pH-Skala 1. saur Geschmack 2. saurerlich Geschmack

Spansk översättning acidez, escala pH 1. Sabor agrio 2. Sabor ácido

Surhet (pH-skalan): En vätskas kan vara sur, basisk eller neutral. Graden av surhet eller basiskhet anges i vad som heter pH-skalan som går från 0 och uppåt. Ju lägre värde desto surare. I den mänskliga magen finns utspädd saltsyra med pH mellan 1 och 2. Nypressad citronjuice har värde runt 2,5. En lösning med pH 7  är neutral varken sur eller basisk. Rent vatten till exempel. Kolsyrat vatten är däremot sur (pH 5). Skalan kan faktiskt gå under noll bli negativ för ämnen som är starkt frätande. Över sju är lösningen basisk. Om man löser upp bakpulver så mycket som det går i vatten blir pH-värdet ungefär 9. Bikarbonat som finns i bakpulver är därför ett hjälpmedel mot "sur mage". Maskin­diskmedel har ett pH-värde run 11. Lösningar därutöver blir allt mer frätande. Det finns speciellt papper med färgämnet lackmus kallat lackmuspapper med vilket man kan få en uppfattning om pH-värdet. Doppad i vätskan färgas det rött om surt och blått om basiskt vid pH 4,5 till 8,3 (vid 25°C).

  • sur, syra, surhet (fr. acide, aigre): Inom kemin är en lösning med pH-värde lägre än 7 lika med surt (7=neutralt, över 7=alkaliskt).
  • surt, sur smak (fr. acidité) är något med sur smak till exempel citron. Surt är en av de fyra grundsmakerna. Läs mer > Grundsmaker.
  • syrlig, syrlig smak (fr. acidulé). Skillnaden mellan sur och syrlig smak är att sur smak generellt upplevs negativt, medan syrlig smak oftast är något angenämt. Se vin nedan.
  • surt om vin (fr. suret, piqué) är ett negativt omdöme om vin, vanligtvis på grund av att det blivit för gammalt. Ett syrligt vin = "friskt",  positivt omdöme. Läs mer > Smak- och arombegrepp vin.
  • sur om mjölk (fr. tourné).
  • sur lukt (fr. odeur aigre).

Verbet syra, sura, surgöra något se > Om salta, sockra, syra, grava, möra. Surdeg (fr. levain) se > Så bakas matbröd med surdeg.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2021-11

 

Läs mer

Grundsmakerna

Smak

besk smak

salt smak

söt smak

Om salta, sockra, syra, grava, möra

Så bakas matbröd med surdeg

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj