ASC-märkning ¤

Fotograf/bild: ASC

ASC-märkning ¤

(Miljöklassning odlad fisk)

Engelsk översättning Aquaculture Stewardship Council

ASC - Aquaculture Stewardship Council, är en global hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjurs­produkter. ASC grundades 2009. ASC ställer bland annat krav på arbetsförhållande, ansvarsfullt användande av foderfisk och begränsningar av övergödande näringsämnen. Det finns en annan organisation för miljömärkning av vildfångad fisk, MCS (läs mer > MCS-märkning).

  • Vision: En värld där vattenbruk spelar en viktig roll i att leverera mat och sociala fördelar för mänskligheten samtidigt som man minimerar de negativa effekterna på miljön.
  • UppdragetAtt omvandla vattenbruket mot miljömässig hållbarhet och socialt ansvar med hjälp av effektiva marknadsmekanismer som skapar värde över kedjan.

Läs mer på hemsida. Se också länkar enligt nedan.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Läs mer

Hotade fiskar och skaldjur (})

Miljömedvetet fiskval

Om fiskar

Om fiskemetoder

Om fiskhälsa

MSC-märkning ¤

ASC hemsida