Teproducenter

Teproducenter

(världens teproduktion, teexport, teimport, tekonsumtion)

Världsproduktion av te: Te odlas i varmt och fuktigt klimat på ett 50-tal platser på Jorden (läs mer > Odling av te). 85% av allt te produceras i Asien. De två giganterna Kina och Indien svarar för drygt hälften av världsproduktionen på totalt 4,8 miljoner ton år 2012. I Kina produceras mestadels grönt te, medan Indien producerar mest svart te.

 • Kina: 1,7 milj. ton (världsandel 35%), vilket är mer än en fördubbling under senaste 10-årsperiod. Te odlas främst i sydöstra Kina i provinserna Fujian, Yunnan (se respektive), Sichuan, Hubei och Zhejiang (se dito), vilka tillsammans svarar för 2/3-delar. I Kina produceras främst grönt te, men också stora mängder svart främst avsett för export.
 • Indien 1-1,1 milj. ton (21%), en ökning med 17% på 10 år. 99% av allt te produceras i nordöstra och södra Indien. I norr svarar delstaten Assam för 53% (läs mer > Assamte) och nordligaste Västbengalen gränsande till Assam svarar för 25% (läs mer > Bengaliskt te). I södra Indien, som står för 21% av landets produktion, sker teodling främst i delstaterna Tamil Nadu och Kerala i ett samman­hängande bergsområde med Nigiri­distriktet i centrum (se > Nilgirite). I Indien produceras nästan bara svart te.
 • Kenya 0,4 milj. ton (8%), en ökning med knappt 30% senaste 10 åren. Te introducerades 1847 och var i kommersiell drift 1924. Det är en viktig inkomstkälla för landet. Landet producerar huvudsakligen svart te och det mesta går på export. Kvaliteten är ganska låg och teet används mest till påste.
 • Sri Lanka 0,3 milj. ton (7%) vilket är lika mycket som för 10 år sedan. Benämns ofta i tesammanhang som "Ceylon", vilket var landets tidigare namn. Centrum för teodling ligger i bergen i Kandy-distriktet mitt på ön. Det mesta som produceras är svart te från den indiska underarten av teplantan (Camellia sinensis assamica). Sri Lanka är värdemässigt världens största exportör av te med 23% av världshandeln, varav Ryssland är största importör. Te är landets främsta inkomstkälla. Läs mer > Ceylonte, Sri Lanka.
 • Turkiet 0,2 milj. ton (5%). Turkiet är både stor producent och storkonsument med världens högsta per capita konsumtion (7 kg/år). Turkiet producerar huvudsakligen svart te i ett begränsat område kring staden Rize i nordöstra Turkiet intill Svarta Havet.
 • Vietnam 0,2 milj. ton (5%). Av tradition tillhör tedrickning den intellektuella befolkningen och teodling har varit spridd i landet till olika kontemplationsplatser. Vietnamesen dricker gärna blommiga gröna teer smaksatta med bland annat lotus, jasmin och krysantemum. Läs mer > Smaksatt te.
 • Iran 0,2 milj. ton (3%). Teodling i Iran startade år 1899. Odling av svart te (och ris) sker i norra Iran utmed sluttningarna mot Kaspiska havet.
 • Indonesien 0,2 milj. ton (3%). Den mesta teet produceras på västra Java (70%), resten i centrala Java och i norra Sumatra. 2/3-delar av skörden exporteras.
 • Argentina 0,1 milj. ton (2%). Teodling i Argentina introducerades på 1920-talet som ett alternativ till det lokala örtteet "mate". Te odlas i norr på höglandet i provinserna Misiones och Corrientes. Teet exporteras främst till USA där det används till framställning av iced tea.
 • Japan 0,1 milj. ton (2%). De främsta odlingsområden ligger i Kyushy-Okinava-regionen i väster, samt i Kinki- och Cuba-regionen i mellersta Japan. Landet producerar nästan bara grönt te. Mycket lite går på export. Läs mer > Grönt te.
 • Övriga: Ett 40-tal länder i Asien, Afrika och Sydamerika 0,4 milj. ton (8%).

  Källa världsproduktion: FAOSTAT 2012.

Teexport (värde 2011): Totalt 43,5 miljarder Kr. Största exportör värdemässigt är Sri Lanka med 23% av världsandeln, följt av Kina (15%), Indien (13%), Kenya (13%) och Storbritannien (4%). Räknat i vikt är de fyra första ovan jämnstora med drygt 300.000 ton vardera, följt av Storbritannien med 26.000 ton. Källa: FAOSTAT.

Teimport (värde 2011): Totalt 43,5 miljarder Kr. Ryssland är största importland (9% av världshandeln), främst från Sri Lanka. Därefter följer Storbritannien (7%), USA (6,5%), Sri Lanka (5%) och Egypten (5%). Källa: FAOSTAT.

Tekonsumtion per person 2010:

 1. 6,9 kg Turkiet
 2. 4,3 kg Marocko
 3. 3,2 kg Irland
 4. 3,2 kg Mauretanien
 5. 2,7 kg Storbritannien

Sverige: Import 270 MSEK år 2011. Svensken konsumerar knappt 0,5 kg per person och år. Marknadsledande är Lipton med närmare hälften av marknaden, följt av Twinings med 1/5-del av markanden. Övriga delar på 30%.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-04

Läs mer

Allt om te

Odling av te

Gradering svarta teblad

Smaksatt te

FAOSTAT

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj