Om gåsraser

Fotograf/bild: Stefan Hage, Birds.se ¤

Om gåsraser

(Skånegås, Ölandsgås, Toulousegås - "gåslevergås", Emdengås, Italiensk tofsgås, Amerikansk mattgul gås, Kinesisk knölgås)

Tamgås, i dagligt tal kallat gås (gåskarl = hane, gässling = ungen), är domesticerade (tämjda) vilda gäss (läs mer > Vildgäss). Gås som husdjur lär ha funnits i 5000 år. Det är främst arten Grågås (Anser anser) som domesticerats för att den är lätt att tämja. Även andra arter har man lyckats tämja t.ex. Svangåsen (Anser cygnoides) som häckar i Sibirien och övervintrar i Kina. Den senare kallas som tam för Knölgås, eller Kinesisk gås (Anser cygnoides domesticus). Tamgåsen hålls för äggens, köttet och dunets skull, samt för produktion av gåslever. Det finns väldigt många varianter gås. Nedan några av de mer omtalade raserna.

  • Skånegås är en karaktäristisk skånsk lantrasgås, med vit kropp och gråbrunbrokigt huvud, rygg och lår. Näbb och ben är orangefärgade. Den är snabbväxande och härdig. Det är Sveriges tyngsta gåsras. Honan väger vanligen 6-8 kg, gåskarlen 7-8 kg, men kan väga över 15 kg. Slaktvikt kan bli över 6 kg. Fettmängden är stor. Värpförmågan är mindre god, 20-30 ägg per säsong (år). De är vita och väger runt 180 gram per styck.
  • Ölandsgås är den andra kvarvarande lantrasgåsen i Sverige, i övrigt har lokalt anpassade gåsraser försvunnit. På 1800-talet var det en mycket vanlig gås på Öland och i Götaland, men är numera en mycket liten gåsras med risk för att dö ut. Det är en liten gås som i färgteckning liknar skånegåsen. Honan väger runt 4 kg och gåskarlen cirka 5 kg. Slaktkropp runt 3 kg. Värpförmågan är mindre god, 20-30 stycken per säsong (år). Äggen är vita och väger runt 160 gram per styck.
  • Toulousegås (fr. Toulouse l´oie) är den ras som mest används till produktion av gåslever i Frankrike (fr. foie gras de oie), Läs mer > Gåslever. Färgen är svartspräcklig på grå botten. Den har karaktäristisk stor hakpåse. Det är en tung ras, honor väger 8-9 kg och gåskarlen 9-10 kg. De värper 30-40 ägg per säsong (år), som väger ca 160 gram.
  • Emdengås (ty. Emder Gans, Emdener Gans) är en stor vit, svanliknande gås med ursprung från Emden i nordvästra Tyskland. Näbb och fötter är orange. Honan väger 10-11 kg och gåskarlen 11-12 kg. Den värper 35-40 vita ägg per säsong (år) som väger cirka 170 gram.
  • Italiensk tofsgås eller Romansk tofsgås (eng. Tufted Roman Goose) är en vit, mindre gås som värper bra. Näbb och ben är röd-orangea. På hjässan har den en karaktäristisk tofs. De är ättlingar till de gäss som romarna använde som kacklande väktare. Honan väger omkring 6,5 kg och gåskarlen cirka 7. Värpförmågan är god, 55-70 vita ägg per säsong (år), vilka väger runt 170 gram per styck.
  • Amerikansk mattgul gås (American Buff Geese) är en av de få domesticerade raserna med ursprung i USA. Den är snarare ljust beigefärgad än gul. Näbb och ben är blekgula. Det är en medelstor gås. Hona väger 6-7 kg, gåskarlen 7-8 kg. Värpförmåga 25+ ägg per år. Normalvikt runt 180 gram (145-220g).
  • Kinesisk knölgås (Anser cygnoides domesticus) är den tama formen av den asiatiska vilda arten svangås. Den domesticerades för flera tusen år sedan i Kina. Det är en stor gås med karaktäristisk lång tvåfärgad hals och knöl på den svarta näbben. Den har gråbrun fjäderdräkt, bröst och gump är vita. Honan väger 4-9 kg, gåskarlen 5-10 kg. Värpförmågan är god med 50-60 ägg per säsong. Äggen är vita och väger cirka 120 gram.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2012-11

Läs mer

Gåsägg

Vildgäss

Tamgås

Bild: Skånegås

Bild: Ölandsgås

Bild: Toulousegås

Bild: Emdergås

Bild: Italiensk tofsgås

Bild: Amerikansk mattgul gås

Bild: Kinesisk knölgås