Latin: Gallus, Gallus gallus

Tamhöns har sitt biologiska ursprung från djungelhöns, närmare bestämt främst från arten röd djungelhöna (Gallus gallus). Djungelhöns (latin Gallus) är ett släkte i familj fasanfåglar (Phasianidae) som tillhör den biologiska ordningen Hönsfåglar (Galliformes). I familjen Fasanfågel ingår även kalkon och vilda så kallade fälthöns till exempel fasaner liksom skogshöns till exempel tjäder (läs mer > Matfåglar biologi). Djungelhönans domesticerades (tämjdes) av människan för mer än 8000 år sedan i Sydostasien som sedan lett till utveckling till en mångfald raser. 

Raser: De olika hönsraserna skiljer sig åt i färg och storlek, från några hekto till runt 6 kilo. I Europa finns runt 180 olika raser. Dessa delas in i lätta eller tunga raser, med hög värpförmåga (värphöns) eller goda köttegenskaper (matkyckling). Man talar också om lantrashöns och dvärghöns (se högerkolumnen). Läs mer > Höns, kyckling.

©
Kunskapskokboken. Reviderat 2022-02
Läs mer

Höns, kyckling

Pärlhöns

Tamgås

Kalkon }

Fåglar biologi

Matbiologi fåglar