Om Armagnac

Om Armagnac

Armagnac är liksom Cognac destillerat vitt vin och tillika ett vinområde i Frankrike söder om Bordeaux. Området omfattar deldistrikten Haut-Armagnac, Ténarèze och Bas-Armagnac, varav det sistnämnda är mest uppskattat.

Liksom i Cognac är ugni blanc den huvudsakliga druvan, men flera andra sorter är tillåtna, bl.a. hybriddruvan baco 22 A och den sällsynta folle blanche.

Traditionellt destillerades Armagnac bara en gång, men numera är dock två destillationer vanligt. Armagnac destilleras i enkelpanna och/eller alambic armagnaçais. Denna panna är unik för området och aromämnena bevaras bättre än t. ex. i cognac. Därför säger man att armagnac är druvigare och jordigare än cognac.

Armagnac har ofta egendomen angiven på etiketten. Minimilagringstiden för armagnac är 1 år (Cognac 2 år).

Åldersbeteckningar: 
VS och *** = minst 1 år
VSOP och VO = minst 4 år
XO = minst 6 år
Äldre än 10 år = årgångsbetecknad

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj