Giftiga röksvampar

Giftiga röksvampar

Alla röksvampar kan ätas så länge de är unga och svamp­kroppens kött är vitt.

Röksvampar kan förväxlas med omogna fruktkroppar av stinksvamp eller vit flugsvamp (mycket giftig). Klyv svampen och kontrollera köttets struktur i snittytan. En röksvamp har jämn struktur genom hela fruktkroppen, men hos stinksvamp och vit flugsvamp kan man se anlag till fot eller hatthud.

Lär Dig känna igen de giftiga svamparna och använd inte svamp som Du är osäker på. Använd Mesyseinformation endast som vägledning. Kontakta expert vid osäkerhet. llamående och magsmärtor några timmar efter måltid, är vanligen tecken på lindrigare svampförgiftning, eller dåligt hanterad svamp.

Vid misstänkt förgiftning ring:
Giftinformationscentralen 112 (SOS Alarm).
För upplysning och information: 08-33 12 31.

Läs mer

Svampguiden

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj